لیست مقالات پذیرفته دانشجویان و اساتید دانشکده پرستاری
 حضرت زینب(س) لارستان در سال 1389
 
الف- لیست مقالات پذیرفته شده در کنگره سراسری سبک زندگی و سلامت .یاسوج 12-10 اسفند 89
 
1- بررسی ميزان آگاهي مادران در مراقبت از كودكان مبتلا به بيماري سل مزمن در مراكز بهداشتي شهرستان لارستان
محمدرضا فروتني* ، هيمن رشيدپور* *، فرزاد نجارزاده**
2-تاثیر عوامل شغلی بر کیفیت زندگی شاغلین منطقه لارستان در سال 89
حجت الله بهرامیان، مرضیه خانی پور،راضیه عباسی،فاطمه اسفندیاری،الهام جعفری،هیمن رشیدپور،محمدرضا فروتنی
3- بررسی وضعیت افسردگی در دانشجویان دانشکده پرستاری لارستان در سال 1389
فاطمه محمودی،وحید جهانگیر،راضیه محمودی،محمدرفیع بذرافشان، محمدرضا فروتنی.
4- بررسی تاثیر عادات غذایی بر کیفیت زندگی دانشجویان دانشکده پرستاری لارستان در سال 1389
فرشاد لاهوتی، فاطمه خوش بیان، ستار محمودی، محمدرضا فروتنی.
5- بررسی تاثیر اعتقادات دینی بر کیفیت زندگی دانشجویان دانشکده پرستاری لارستان در سال 89
الهام زارع، الهام احمدی اصل، فاطمه اسفندیاری، روح انگیز شیروانی،آزاده اقبال منش، سعیده راستی، محمدرضا فروتنی.
6- بررسی میزان شیوه زندگی سالم در عملکرد بازاریان دو منطقه شهرستان لارستان در سال 89
محمدحسین معصومی، جلال کاوسی،
7- بررسی میزان شیوع پرخاشگری در دانش آموزان شهرستان لارستان در سال 89
8-بررسی و مقایسه کیفیت زندگی و حوادث استرس آور در دو گروه ورزشکار و غیر ورزشکار در شهرستان لارستان در سال 89
فرزاد نجارز اده، هیمن رشیدپور، محمدرضا فروتنی.
9-بررسی وضعیت برخوردهای اجتماعی صحیح برگرفته از اعتقادات درونی دانشجویان دانشکده پرستاری لارستان در سال 89
حجت الله بهرامیان، بنفشه مرزبان، عزیزالله دهقان، محمدرفیع بذرافشان.
10- تاثیر کمرویی بر سلامت روان دانشجویان دانشکده پرستاری لارستان در سال89
فرشاد لاهوتی، فاطمه خوش بیان، ستار محمودی، محمدرضا فروتنی.
ب- لیست مقالات پذیرفته شده در کنگره اخلاق پرستاری . تهران. 17-16 بهمن 89

1-      بررسی آگاهی ، بینش و عملکرد در حفظ کرامت انسانی در پرسنل بهداشتی – درمانی شهرستان لارستان در سال 89
محمدرضا فروتنی، مرضیه خانی پور، فرزاد نجارزاده
2-      بررسی عملکرد پرسنل در اخلاق پرستاری در شهرستان لارستان
               جلال کاوسی، فاطمه خوش بیان، محمدرفیع بذرافشان
ج- لیست مقالات پذیرفته شده در کنگره بیماریهای عفونی و طب گرمسیری. تهران. 8-4 دیماه 1389
 
1-      آسم و بیماریهای انگلی در کودکان
فرزاد نجارزاده، عرفان ایازی، محمدرضا فروتنی.
د- لیست مقالات پذیرفته شده در کنگره بین المللی حقوق پزشکی ، حقوق بیماران. جزیره کیش 5-3 اسفند 89
1-     تاثير آموزه هاي ديني كاركنان درماني نسبت به حفظ کرامت انسانی
محمدرضا فروتنی
 
 
 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1390-1-28 10:12        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ