فهرست کتابخانه های دانشگاهها و موسسات آموزش عالی تحت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
    

فهرست کتابخانه های دانشگاهها و موسسات آموزش عالی

تحت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

توجه: در این لیست اسامی دانشگاههایی که دارای لینک کتابخانه نبوده اند، آورده نشده است.

  کتابخانه دانشگاه ایلام   

کتابخانه دانشگاه اصفهان        

کتابخانه دانشگاه الزهرا     

کتابخانه دانشگاه امام صادق  

کتابخانه دانشگاه بیرجند 

کتابخانه دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

کتابخانه دانشگاه شهرکرد

کتابخانه دانشگاه شهید باهنر کرمان

کتابخانه دانشگاه شهید بهشتی

کتابخانه دانشگاه صنعتی بابل

کتابخانه دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول

کتابخانه دانشگاه صنعتی سهند

کتابخانه دانشگاه صنعتی شیراز

کتابخانه دانشگاه علم و صنعت ایران  

کتابخانه دانشگاه کاشان

کتابخانه دانشگاه کردستان

کتابخانه دانشگاه گیلان

کتابخانه دانشگاه لرستان

کتابخانه دانشگاه محقق اردبیلی

کتابخانه دانشگاه هنر

کتابخانه دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کتابخانه دانشگاه هنر اصفهان

کتابخانه دانشگاه یزد

کتابخانه مرکزی دانشگاه امام خمینی

کتابخانه مرکزی دانشگاه بوعلی سینا

کتابخانه مرکزی دانشگاه تبریز

کتابخانه مرکزی دانشگاه تربیت مدرس

کتابخانه مرکزی دانشگاه زابل

کتابخانه مرکزی دانشگاه زنجان

کتابخانه مرکزی دانشگاه شهید چمران اهواز

کتابخانه مرکزی دانشگاه شیراز

کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی اصفهان

کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شریف

کتابخانه مرکزی دانشگاه قم

کتابخانه مرکزی دانشگاه مازندران

کتابخانه مرکزی دانشگاه ملایر

کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه رازی کرمانشاه

کتابخانه مرکزی و مرکز اطلاع رسانی دانشگاه اراک

کتابخانه منطقه ای علوم و فناوری شیراز

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1390-6-21 10:47        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ