پیوسندهای مفید
    
انجمن کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی ایران
پایگاه اطلاعات کتابداران ایران
پایگاه اطلاع رسانی سمینارها و همایشهای ایران
استاد آنلاین
کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران
مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری
کتابخانه کنگره آمریکا
کتابخانه ملی پزشکی آمریکا
اطلاعات مربوط به کتابهای منتشره درکشور
ناشران کتاب و کتب نمایشگاه بین المللی
انتشارات تیمور زاده
انتشارات گلبان
نمایشگاه بین المللی کتاب تهران
 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1393-3-5 13:00        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ