پایگاه های اطلاعات علمی
    

پايان نامه هاي ديجيتال
جستجوي رايگان در اطلاعات کتابشناختي و چکيده پايان نامه هاي "پايگاه اطلاعاتي چکيده پايان نامه ها" مربوط به دو سال اخير و دسترسي به ۲۴ صفحه اول آنها. جستجو در سالهاي قبل مستلزم پرداخت هزينه است
http://wwwlib.umi.com/dissertations/search
اطلاعات بيشتر

 

ٍکتابخانه ديجيتال پايان نامه هاي الکترونيکي
حاوي پيوند به دانشگاهها و موسساتي که داراي پايان نامه هاي ديجيتال در سايت خود هستند.
http://www.theses.org/
اطلاعات بيشتر

 

اداره ثبت اختراعات و علايم تجاري آمريکا
دسترسي به متن کامل پروانه ثبت اختراعات آمريکا از سال ۱۹۷۵
http://www.uspto.gov/patft/index.html
اطلاعات بيشتر

 

مدلاين
خدمتي از کتابخانه ملي پزشکي آمريکا که در آن علاوه بر پيوند به سايتها و منابع مرتبط، بيش از ۱۱ ميليون رکورد پايگاه اطلاعاتي مدلاين از سال ۱۹۶۰ به صورت رايگان در دسترس است.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
اطلاعات بيشتر

 

پايگاه اطلاعاتي اريک
بزرگترين پايگاه اطلاعاتي در حوزه آموزش و پرورش با بيش از ۱ ميليون رکورد. همچنين حاوي اطلاعات کتابداري نيز مي باشد.
http://www.eduref.org/
اطلاعات بيشتر

 

اگريکولا
خدمتي از کتابخانه ملي کشاورزي آمريکا که در آن بيش از ۲ ميليون رکورد اطلاعات مربوط به پايگاه اطلاعاتي اگريکولا به صورا رايگان قابل دسترس است.
http://www.nal.usda.gov/ag98/
اطلاعات بيشتر

 

شيمي وب
پايگاه اطلاعاتي رايگان در حوزه شيمي
http://www.chemweb.com/
اطلاعات بيشتر

 

کتابخانه ملي ايران
 
http://www.nli.ir/
اطلاعات بيشتر

 

مرکز اطلاعات و مدارک علمي ايران
 
http://www.irandoc.ac.ir/
اطلاعات بيشتر

 

فهرست الکترونيکي الکس
 
http://www.infomotion.com/alex/
اطلاعات بيشتر

 

پايگاه اطلاعاتي رايگان ترجمه ماشيني
 
http://www.freetranslation.com/
اطلاعات بيشتر

 

صفحات کتاب درون خطي
 
http://digital.library-upenn.edu/books/
اطلاعات بيشتر

 

مجموعه کتابهاي اي پي ال
 
http://www.ipl.org/reading/books/
اطلاعات بيشتر

 

فهرست ناشران
 
http://www.publist.com/
اطلاعات بيشتر

 

پيدا کردن مقالات
 
http://www.findarticles.com/
اطلاعات بيشتر

 

ليبدکس(پايگاه اطلاعاتي اپکها ـ فهرستهاي کتابخانه اي)
 
http://www.libdex.com
اطلاعات بيشتر

 

فهرست درون خطي کتابخانه کنگره
 
http://catalog.loc.gov/
اطلاعات بيشتر

 

پايگاه اطلاعاتي فيلم هاي اينترنتي
 
http://www.imbd.com/
اطلاعات بيشتر

 

نمايه جمعيت
 
http://popindex.princeton.edu/search/index.html
اطلاعات بيشتر

 

ريپک (مقاله هاي تحقيقاتي در حوزه اقتصاد)
 
http://repec.org/
اطلاعات بيشتر

 

سيستم اطلاعاتي ويروس هاي جانوران
 
http://bioinfo.ernet.in/www/avis/avis.html
اطلاعات بيشتر

 

پايگاه اطلاعاتي ماهيان
 
http://www.fishbase.org/
اطلاعات بيشتر

 

مجموعه کتابشناسي هاي علوم کامپيوتر
 
http://liinwww.ira.uka.de/bibliography/
اطلاعات بيشتر

 

منابع اطلاعاتي علوم کتابداري
 
http://dois.mimas.ac.uk/dols/local/search.html
اطلاعات بيشتر

 

نمايه مردم شناسي درون خطي
 
http://lucy.ukc.ac.uk/cgi-bin/uncgi/search al/search bib ai/anthind
اطلاعات بيشتر

 

سيستم داده هاي ستاره شناسي ناسا
 
http://adsabs.harvard.edu/abstract service.html
اطلاعات بيشتر
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1390-6-31 12:06        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ