نام و نام خانوادگي : محمدرضا فروتني، كارشناس ارشد انگل شناسي forootani.jpg]

سمت : معاون پژوهشي دانشكده پرستاري حضرت زينب لارستان – مربي و عضو هيئت علمي دانشكده

پست الكترونيكي:

 

 

larres@sums.ac.ir

آدرس: لارستان، دانشكده پرستاري حضرت زينب (س) – صندوق پستي 119-74314

مدت فعاليت: از سال 1371 تاكنون.

پيمودن مرزهاي دانش و دستيابي به دروازه هاي علم و توسعه ؛در سايه تحقيق و پژوهش ، محقق خواهد شد. در اين امر؛ توجه به ماهيت تحقيق و هدايت پژوهشگران به انجام پروژه هاي كاربردي و مورد نياز جامعه ،‌از اهميت ويژه ايي برخوردار است. در تحقق اين خواسته ؛ توجه  به پژوهشگران جوان و دانشجويان مشتاق و فعال ،‌راه رسيدن را هموار خواهد كرد.

شرح وظايف معاونت پژوهشي دانشكده:

-        تعيين خط مشي فعاليت پژوهشي اعضاء كادر آموزشي

-        تعيين اولويت هاي پژوهشي دانشكده با كمك كادر آموزشي

-        تشكيل پرونده پژوهشي جهت هر يك از اعضاء

-        دريافت طرح هاي تحقيقاتي و مراحل اجراي داوري

-        ارجاع طرح هاي داروي شده به معاون پژوهشي دانشگاه 

-        ابلاغ طرح هاي مصوب به مجريان طرح

-        نظارت بر مراحل انجام كار

-        دريافت گزارش پيشرفت طرح مصوب

-        بايگاني گزارش پايان كار طرح مصوب

-        اطلاع رساني برگزاري كنگره ها و سمينارها

-        هماهنگي اعزام افراد در موارد پذيرش مقاله به كنگره ها

-        راهنمايي تاليف و ترجمه كتب

-        جمع آوري امتيازات پژوهشي اعضاء و اعلام آن به دانشگاه در مواقع لزوم

-         درخواست برگزاري سمينار و همايش هاي داخلي

-        نظارت بر فعاليت كميته تحقيقات دانشجويي

-        سفارش و تهيه تجهيزات سمعي و بصري

-        نظارت بر سايت كامپيوتر دانشكده و خوابگاه

-        نظارت بر روند فعاليت كتابخانه

 

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1390-2-18 11:02        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ