تجارت کارت
    
تجارت کارت :
دانشجو میبایست درابتدای سال تحصیلی جدید برای افتتاح حساب به امور دانشجویی مراجعه نموده وپس از گرفتن معرفی نامه ازسوی دانشکده همراه مدارک به بانک تجارت مرکزی لار مراجعه نموده وپس از افتتاح حساب شماره حساب تجارت خود را به امور دانشجویی اعلام نماید .
مدارک مورد نیاز جهت افتتاح حساب :
·         اصل و کپی کارت دانشجویی
·         اصل و کپی شناسنامه
·         اصل و کپی کارت ملی
·         معرفی نامه از دانشکده
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1389-11-27 17:15        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ