واحد تکثیر و فروش ژتون
    
 
قابل توجه دانشجویان گرامی

 
 

نحوه ورودبه نرم افزارتحت وب اتوماسیون تغذیه: تایپ آدرس  http://lar.jeton.sums.ac.ir   ویامراجعه به وب سایت دانشکده به آدرس http://larnurse.sums.ac.ir  لینک اتوماسیون تغذیه درسمت راست صفحه ی اصلی.

رمزعبورخودراحداقل4 چهار رقمی درنظربگیرید.

  •        دانشجو موظف به رزروغذای هفته بعدخوددرهفته جاری می باشد.
Ø       مدت رزرو غذا ، جهت هفته آینده از روز شنبه تا ساعت 12 روز پنج شنبه می باشد.
Ø       دانشجو میتواندتا چندین هفته بعدغذا رزرو نماید.
Ø       دانشجو وقتی مرخصی یا تعطیلات می رود، بایستی برای موقع برگشت خودغذا رزرو نماید
Ø    جهت هرگونه تغییر، ( رزرو کردن ، حذف کردن) فقط روز شنبه تا ساعت یک بعدازظهر اتوماسیون تغذیه باز می باشد. اگردانشجویی دیرترمراجعه کند فقط نهاربه قیمت غذای روز فروش به مبلغ 15000 ریال به ایشان داده میشودکه بایستی روزانه مراجعه کند.
Ø       برادران وخواهران، تمام وعده هایی غذایی راسلف دانشکده شماره(1) انتخاب نمایند.
Ø        دانشجو موظف است به تاریخ اول هفته توجه نماید.
Ø    جهت تحویل غذا ازسلف سرویس همراه داشتن کارت دانشجوئی یا سرسوییچی الزامی می باشددرغیراینصورت بایستی ژتون فراموشی به مبلغ 500 تومان تهیه نماید.
Ø       ژتون اضطراری درصورت اضافه بودن غذا 1500 تومان ، ازساعت 13 به بعد ازطریق سیستم اتوماسیون تغذیه.
Ø       میوه ،  یک شب درمیان به کسی که نهار رزرو کرده باشدداده میشود.
Ø       نهارپنج شنبه ها جلو درب خوابگاهها توزیع میگردد.
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1394-7-1 17:51        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ