نحوه معرفی دانشجو به خوابگاه
    
هر دانشجو از تاريخ قبولي در دانشگاه، فقط به ترتيب مشروحه زير فرصت اسكان در خوابگاههاي دانشجوئي را خواهد داشت:
- دوره كارداني حداكثر 2 سال تحصيل (چهار نيمسال)
- دوره كارشناسي حداكثر 4 سال تحصيل (هشت نيمسال)
بديهي است پس از مهلت مصوب مديريت خدمات دانشجويي دانشگاه هيچگونه تعهدي جهت ارائه امكانات رفاهي بالاخص خوابگاه را نخواهد داشت.
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1389-11-27 17:55        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ