واحد اداره خدمات آموزشی
    

شرح وظايف كارشناس آموزش
    1-ثبت نام و تشكيل پرونده دانشجويان جديد الورود
   2-همکاری وهماهنگی با معاونت آموزشی دربرنامه ریزی آموزشی هر نیمسال
   3-انجام امور انتخاب واحد دانشجويان (قبل ،بعد وموقع انتخاب واحد)
   4-نصب کلیه برنامه ها دربرد ودرج درسایت دانشکده
   5-    ارسال برنامه های کارآموزی و کارآموزی درعرصه به درمانگاههای مراکز بهداشت و بیمارستانهای شیراز , لار و گراش
  6-    ارسال برنامه دروس تئوری : کاآموزی و کارآموزی در عرصه برای اساتید مربوطه و هماهنگی دوباره بعد از ارسال برنامه ها وارسال کلیه برنامه ها برای واحدهای دیگر در دانشکده وهماهنگی با آنها
   7-اداره امور کلاسها
  8- برگزاری امتحانات میان ترم و پایان ترم
 
  9- تهیه و تنظیم لیست ها وگزارشات مختلف مربوط به آموزش
  10-    تهیه پیش نویس طرح های مختلف
  11-    جمع آوری اطلاعات و آمار مربوط به دانشجویان
  12-تهیه گزارشات مربوط به وضع تحصیلی دانشجویان
  13-    پاسخ به سئوالات مربوط به نمرات و امتحانات 
   14-    تنظیم دروس و واحدهای درسی دانشجویان
    15-تهیه پیش نویس نامه ها و مکاتبات روزمره وصدور گواهی اشتغال به تحصیل
   16 -تشکیل و نگهداری پرونده های تحصیلی دانشجویان بصورت دستی والکترونیکی
    17  -وارد کردن ریز نمرات دانشجویان در کامپیوتر و تهیه کارنامه هر نیمسال آنها
   18- همکاری و راهنمایی دانشجویان در طول تحصیل
   19- اطلاع رسانی به دانشجویان از طریق برد و نمایندگان کلاس وسایت
  20- بر گزاری کلاس قوانین و مقررات آموزشی وانضباطی وچگونگی انتخاب واحد اینترنتی در بدو ورود دانشجویان جدید در هر سال
   21-تعیین نفرات اول تادهم هرورودی درنیمسال تحصیلی وسال تحصیلی
 
   22-انجام امور مربوط به نقل و انتقالات دانشجويان شامل:
        الف:انتقال   ب:جابجايي   ج:تغيير رشته   د:ميهماني و انجام مكاتبات مربوطه
   23-مطابقت وضعيت تحصيلي دانش آموختگان از نظر طول سنوات؛تعداد واحد هاي گذرانده شده و تعداد واحد اخذ شده و بررسي وضعيت ترم هاي مشروطي و معدل گيري همراه با كنترل دروس عمومي و عدم  مغايرت پرونده با مقررات آموزشي.
   24- انجام امور مربوط به فارغ التحصیلی و نظام وظیفه دانشجویان
   25-برنامه ریزی وهماهنگی مراسم روز باز دانشگاه جهت معرفی دانشکده به داوطلبان ورود به دانشگاه
   26-انجام کلیه امور مربوط به دانشجویان استعدادهای درخشان وستاد شاهد وایثار گرومعرفی دانشجویان برتر به اداره کل آموزش جهت جشن دانش وپویش
   27-برگزاری برنامه حسن استقبال دانجشویان وبرنامه معرفی مسئولین دانشکده
     
 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1390-3-1 9:25        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ