واحد خدمات آموزشی
    
شرح وظایف

مسئول: کارشناس خدمات آموزشی
1-ثبت نام دانشجویان جدید الورود دانشکده پرستاری
2-کلیه امور انتخاب واحدونقل وانتقالات دانشکده پرستاری
3- هماهنگی کلیه امورمربوط به برنامه هفنگی،برنامه امتحانات ،میان ترم وفاینال وبرنامه کاری آموزی
4-برگزاری امتحانات میانی وپایان نیمسال دانشکده پرستاری وهمکاری بااداره امورآزمونهای دانشکده علوم پزشکی
5-بررسی نفرات اول تا دهم در نیمسال ودر هر سال تحصیلی تهیه لیست برتر اول تا دهم نیمسال وسال پایانی
6-امورمربوط به فارغ التحصیلی دانشجو یان(اعلام فارغ التحصیلی از دانشکدها  به مدیریت امور آموزشی دانشکده علوم پزشکی لارستان
7-درج مطالب آموزشی در سایت معاونت آموزشی
8-بایگانی پرونده های دانشجویان به صورت الکترونیکی و دستی
9-صدور گواهی  اشتغال به تحصیل (به جزء صدور گواهی اشتغال به تحصیل به خارج از کشورومراکز مهم دولتی ونظامی) و OT
10-استفاده ازنرم افزارآزموده و چشم سوم جهت پاسخنامه وتصحیح آنها
11-سایر امور محوله
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-5-3 11:15        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ