آزمایشگاههای علوم پایه
    

 

لیست تجهیزات آزمایشگاه آناتومی
تعداد
مولاژ قلب انسان
1
مولاژ اسکلت انسان کامل
2
مولاژ قطعات اسکلتی کامل
1
نیم تنه انسان
2
عضلات انسان
1
مدل احیاء قلبی – ریوی
2
پوسترارگانهای مختلف بدن
10
مولاژ چشم
1
مولاژ مغز
1
مولاژ مراحل مختلف رشدجنین
10
مولاژ مراحل تولد
2
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1389-10-1 8:51        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ