آیین نامه ها و فرم ها
    
آیین نامه تسهیلات آموزشی،پژوهشی و رفاهی ویژه استعدادهای درخشان در دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور

تسهیلات جهت انجام خدمات قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان


آیین نامه بنیادملی نخبگان


آیین نامه  تسهیل ادامه تحصیل دانشجویان استعداد درخشان مقاطع بالاتر

جدول تخصیص امتیاز به واجدین  آیین نامه تسهیل ادامه تحصیل مقاطع بالاتر

آیین نامه دانشجوی نمونه کشوری

فرم تقاضای دانشجویان نمونه کشوری

فرم مخصوص  متقاضیان ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد  ویژه استعدادهای درخشان بدون آزمون ورودی


فرم  مخصوص  متقاضیان ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد  ویژه استعدادهای درخشان با آزمون ورودی


جدول رشته های امتحانی و مدارک مورد پذیرش

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-1-7 14:17        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ