آیین نامه آموزشی دوره های کاردانی – کارشناسی پیوسته ونا پیوسته وگزیده ای ازمقررات انضباطی
پیشگفتا ر
همت بدرقه راه کن ای طایر قدس                      که دراز است ره مقصد و من نو سفرم 
مجموعه مقررات آموزشی با هدف ایجاد هماهنگی در فعالیت های آموزشی دانشگاه به منظور ارتقای کیفیت آموزشی تدوین یافته است . در عین حال آنچه که در نیل به این هدف اهمیت بسیار دارد،نحوه اجرا و بکار بستن دقیق ضوابطی است که در آیین نامه پیش بینی شده است و این مقصود فقط با هماهنگی مسئولان اجرایی دانشگاه و همکاری استادان و دانشجویان متعهد حاصل خواهد شد.وبرای تحقق این همکاری و هماهنگی تذکر چند نکته ضروری است .
1- در این آیین نامه تنها به ذکر اصول اکتفا شده است ، آنجا که ساکت است تصمیم گیری بر عهده شورای آموزشی دانشگاه است.
2- مسئولان اجرایی ،اساتید راهنما ، مدرسان و دانشجویان ،ملزم به رعایت و اجرای این آیین نامه هستند هر عملی که خلاف این آیین نامه در جایی صورت گیرد از درجه اعتبار ساقط است و آن عمل به هیچ وجه در جای دیگر قابل استناد نخواهد بود .
3- استادان محترم باید نهایت دقت وتوجه رادرتصحیح اوراق امتحانی دانشجویان داشته باشند ودرمهلت مقرردرآیین نامه، نمرات نهائی امتحانات دانشجویان را به آموزش تحویل دهند .بی توجهی به این مهم بخش قابل توجهی از آیین نامه آموزشی را معطل گذاشته واحتمالا" موجب تضییع حقوق دانشجویان خواهد شد.
 4- همانطور که در متن آیین نامه آمده است نمره پس از اعلام به آموزش کل دانشگاه غیر قابل تغییر می باشد لذا لازم است استادان محترم در این خصوص نهایت دقت را مبذول دارند و پس از اطمینان کامل و رسیدگی به اعتراض دانشجویان و رفع اشتباهات احتمالی نمرات را به آموزش کل تسلیم نمایند.
5- دانشکده ها مومظفند برای اطلاع رسانی به دانشجویان و ابلاغاتی که از طرف اداره کل خدمات آموزشی و یا معاونت آموزشی دانشگاه و غیره می شود تابلو مخصوصی در دانشکده و بیمارستانهای مورد نیاز منظور دارند .
6- عدم اطلاع از مقررات آموزشی سلب مسئولیت نمی نما ید و مانع اجرای آن نخواهد شد و بالاخره اینکه :تلقین و درس اهل نظر یک اشارت است                               گفتم کنایتی و مکرر نمی کند   
ابتداء
گزیده ای از مقررات انضباطی دانشکده علوم پزشکی لارستان- دانشکده پرستاری حضرت زینب لار
دانشجوی عزیز :
آشنایی و اطلاع از قوانین عاملی است که علاوه بر ایجاد جامعیت در نگرش شخصی ، فرد را در تعاملات خود یاری خواهد رساند.
مجموعه حاضر گزیده ای از مقررات انضباطی ناظر بر دانشگاه است . که در گرد آوری آن تلاش بر آن بوده تا ضمن روشن شدن ذهن دانشجو ، مسائل وتبعات ناشی از آن در یک الگوی کلی ترسیم گردد . لذا مطالعه دقیق این مجموعه که بر اساس بر رسی های صورت گرفته عدم اطلاع از آنها منجر به بروز مشکل انضباطی برای غالب دانشجویان دارای سابقه در دوره های مختلف گردیده است قطعا ، شما را جهت ادامه تحصیل در یک محیط سالم و آرام یاری خواهد رسا ند .
***********************************
تفکیک رفتارهایی که بر اساس مقررات انضباطی تخلف محسوب می شوند .
الف ) تخلفات عمومی
1- توهین ، فحاشی یا هتاکی
بکار بردن هر لفظ یا انجام هر عملی که مفهوم توهین ، فحاشی یا هتک باشد .
2- ضرب و جرح
درگیری فیزیکی با افراد ، اعم از دانشگاهی یا غیر دانشگاهی .
3- جعل
انجام هر عملی که در حکم تغییر مدارک باشد خواه در مدارک مکتوب و خواه به صورت رایانه ای.
4- سرقت
تصرف به اموالی که متعلق به دانشجو نبوده و یا اجازه بهره برداری از آن را نداشته باشد . چه از اموال متعلق به دانشگاه یا خوابگاه و خواه از اموال شخصی افراد .
5- ایجاد بلوا و آشوب :    ارتکاب هر عملی که با برنامه ریزی یا ، بدون آن منجر به ایجاد بلوا یا آشوب و ضربه زدن به نظم عمومی گردد .
6- فعالیت غیر قانونی
اعم از تبلیغ و ترویج افکار التقاطی یا الحادی یا عضویت یا حمایت از گروه ها و تشکیلات غیر قانونی و یا توهین به شعائر مذهبی ، ملی یا سیاسی .
تنبیه : مرتکب هر یک از موارد فوق به فراخور به توبیخ ،منع موقت از تحصیل ، تغییر محل تحصیل یا اخراج قطعی از دانشگاه محکوم خواهد گردید و در صورت لزوم موضوع به مراجع قضائی ارجاع خواهد شد .
ب ) تخلفات آموزشی و اداری
1- تقلب
انجام عملی که ، مفهوم عمل متقلبانه در کسب نمره را داشته باشد .
2- فرستادن دیگری به جای خود در امتحان یا شرکت بجای دیگری در امتحان
3- اخلال
ارتکاب عملی که موجب اخلال یا وقفه یا مزاحمت در اجرای برنامه های دانشگاه یا خوابگاه شود .
4- نقض مقررات عمومی
شامل مقررات داخلی دانشگاه و دانشکده ها و مقررات خاص خوابگاه .
5- ایراد خسارت به اموال شخصی یا دولتی
تنبیه : مرتکب هر یک از تخلفات فوق بنابه تصمیم شورای انضباطی به ، توبیخ ، منع موقت از تحصیل ، تغیر محل تحصیل ، تغییر رشته تحصیلی یا محرومیت از تسهیلات دانشگاه (مانند خوابگاه) مجکوم خواهد گردید .
ج ) تخلفات اخلاقی
1- عدم رعایت ظاهر متعارف
عدم رعایت حجاب و پوشش شرعی ، آرایش مبتذل و داشتن ظاهر غیر متعارف دانشگاهی و دانشجویی .
2- استعمال ، نگهداری یا توزیع مواد مخدر
مواد مصرفی به هر میزان و در هر نوع که اطلاق مخدر بر آن صحیح باشد .
3- استعمال ، نگهداری یا توزیع مشروبات الکلی
شامل هر نوع مواد مس کننده و به هر میزان .
4- استفاده ، نگهداری ، توزیع یا تکثیر تصاویر مستهجن .
اعم از عکس ، نوار ویدئوئی ، لوحه های رایانه ای ، کتب و مجلات و یا فراورده های صوتی و تصویری غیر مجاز .
5- عدم رعایت موازین در ارتباط با نا محرم
رفتاری که در ارتباط با نا محرم حرام محسوب شده و یا به لحاظ عرف نا مشروع تلقی گردد .
تنبیه : مرتکبین هر یک از تخلفات فوق بسته به تصمیم کمیته انضباطی به توبیخ ، منع موقت از تحصیل ، تغییر محل تحصیل ، اخراج از دانشگاه با محرومیت از تحصیل در کلیه دانشگاه ها به مدت 5 سال محکوم خواهد گردید و در صورت لزوم موضوع به مراجع قضائی اجاع خواهد شد .
رسیدگی :
پیرو گزارش یا شکایت واصله به کمیته انضباطی و اخذ توضیحات و تحقیقات لازمه ، کمیته مبادرت به صدور حکم خواهد نمود .
امید است با اطلاع از قوانین ضمن کنترل و تنظیم رفتار وتعاملات شخصی در ادامه تحصیل موفق باشید و تا پایان تحصیل به این کمیته مراجعه ای نداشته باشید .
شورای انضباطی دانشجویان دانشکده علوم پزشکی 
                             و خدمات بهداشتی و درمانی لارستان                         
                                                                                                   
 
تعاریف 
تعاریف زیر در آیین نامه های کلیه مقاطع مختلف تحصیلی به صورت یکسان پذیرفته شده و حسب مقطع مربوط مورد استناد می باشد و جزء لاینفک آیین نامه بوده و هر نوع تغییر و تفسیر مغایر با آن مجاز نیست .
دانشگاه علوم پزشکی :
موسسه ای است آموزشی ، پژوهشی و خدماتی که علاوه بر وظیفه اصلی خود که تربیت نیروی انسانی در رده های مختلف گروه پزشکی است ،به انجام آموزش ، پژوهش و ارائه خدمات بهداشتی و درمانی پرداخته و در این امور به عنوان مرکز نهایی ارجاع ، عمل می نماید .
هردانشگاه علوم پزشکی ازدانشکده پزشکی وحداقل دو دانشکده دیگر تشکیل میگردد.
دانشکده علوم پزشکی :
دانشکده علوم پزشکی موسسه آموزشی ، پژوهشی و خدماتی مستقلی است که علاوه بر وظیفه اصلی خود که تربیت نیروی انسانی در رده های مختلف گروه پزشکی است ،به انجام آموزش ، پژوهش و ارائه خدمات بهداشتی و درمانی پرداخته و در این امور به عنوان مرکز نهایی ارجاع ، عمل می نماید .
 
دانشکده :
دانشکده واحدی از یک دانشگاه است که از حد اقل سه گروه آموزشی تشکیل می شود . مانند دانشکده پزشکی ، دانشکده دندانپزشکی و دانشکده بهداشت .
آموزشکده در گروه پزشکی :
موسسه آموزش عالی است که از تجمع گروه های آموزشی در سطح کاردانی رشته های گروه پزشکی تشکیل می گردد و امکانات و تجهیزات لازم برای ارائه آموزش رشته های تحصیلی در آن دایر است .
 
 
موسسه : 
موسسه درآموزش عالی یک مفهوم عام است که به هریک از مراکز آموزش عالی وپژوهشی که با مجوز رسمی از وزارت علوم تحقیقات وفناوری یاوزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی تاسیس شده باشد اطلاق میگردد.
.
گروه آموزشی :
عهده دار آموزش و پرورش و یا ارائه خدمات درمانی در ارتباط با یک رشته یا یک شاخه می باشد. مثل گروه بهداشت ، گروه فیزیولوژی و گروه جراحی .
 
 
گروه آزمایشی :
سازمان سنجش آموزش کشور در امتحانات سراسری ورود به دانشگاهها ، داوطلبان را بر حسب رشته های انتخابی به گروه های خاص تقسیم می کند که هر یک از این گروه ها ، گروه آزمایشی نامیده می شود .
دوره :
دوره تحصیلی مجموعه دروسی است هماهنگ و منسجم و به هم وابسته در یک رشته که در چار چوب نظام خاص و در یک زمان معین به دانشجو ارائه می شود تا سر انجام به دریافت یکی از مدارک مرسوم دانشگاهی منجر شود ، دوره های تحصیلی در نظام آموزش عالی در علوم پزشکی ایران در مقاطع تحصیلی زیر ارائه می شود .
-کاردانی (فوق دیپلم )
-کارشناسی (لیسا نس) پیوسته و ناپیوسته
-کارشناسی ارشد (فوق لیسا نس ) ناپیوسته
-دکتری عمومی
-دکتری تخصصی (P.H.T)
-تخصصی بالینی ( دستیاری)
-فوق تخصص
اداره آموزش :
منظور از واحد آموزش یک واحد اداری در یک دانشکده یا دانشگاه است که همه امور آموزشی مربوط به دانشجویان از قبیل نام نویسی ، انتخاب واحد ، انجام امتحانات ، جمع آوری نمرات و اعلام نتایج را بر عهده دارد .
استاد :
هر عضو هیات علمی که مسولیت تدریس دروس نظری یا عملی را برعهده دارد استاد نامیده میشود.
رشته :
رشته یکی از شعب فرعی گروههای علمی (علوم پزشکی ، علوم انسانی ، علوم پایه فنی و مهندسی، کشاورزی و هنر ) است که از لحاظ موضوع کاملا مشخص و از دیگر موضوعات متمایز بوده و حد اقل به یک کارایی مشخص می انجامد . در دو رشته متامیز دروس مشترک نباید از 30 درصد کل واحد ها ( بدون احتساب دروس عمومی ) تجاوز کند .
گرایش :
هر یک از شعب یک رشته که ناظر بر یک تخصص باشد ، گرایش نامیده می شود . اختلاف دروس در دو گرایش از یک رشته نباید از 7 درصد کل واحد ها کمتر و از 30 درصد کل واحد ها ( بدون احتساب دروس عمومی ) بیشتر باشد .
دروس :
دروس دانشگاهی از لحاظ محتوی ، به دروس عمومی و اختصاصی ( پایه و تخصصی رشته ) و از نظر ارتباط با یکدیگر به دروس پیوسته ( پیش نیاز) و مستقل و از جنبه لزوم یا عدم لزوم انتخاب به دروس اجباری و اختیاری و از لحاظ نحوه تعلیم و تدریس به دروس نظری ، عملی ، نظری و عملی نظری – عملی ، کارآموزی ، کارورزی و کار آموزی در عرصه تقسیم می شود .
 
 
تبصره :
دروسی که به صورت نظری و عملی نوشته می شوند مستقل از یکدیگر تدریس می شوند و هر یک کد جداگانه و نمره جداگانه دارند . دروسی که به صورت نظری – عملی نوشته می شوند یک درس محسوب شده و کد مشترک و نمره مشترک دارند .
دروس عمومی :
دروسی است که به منظور توسعه بخشیدن به اطلاعات عمومی دانشجویان و رشد و بینش فرهنگی آنان بر اساس فرهنگ و معارف و عقاید اسلامی و نیز آشنایی با روشهای علمی عرضه می شود . این دروس برای کلیه دانشجویان تمامی رشته های علوم پزشکی در مقاطع تحصیلی کاردانی ، کارشناسی پیوسته و ناپیوسته و دوره های دکتری عمومی الزامی است .
 
 
دروس اختصاصی :
این دروس به دو دسته : دروس پایه و دروس تخصصی رشته به شرح زیر تقسیم می شود :
الف – دروس پایه ، دروسی است که برای آماده نمودن دانشجو ، توسعه اطلاعات و تقویت بنیه و بینش علمی وی و درک بهتر دروس تخصصی رشته عرضه می شود .
ب – دروس تخصصی رشته ، دروسی است که صرفا به منظور ایجاد و افزایش کارآیی های علمی و عملی یک رشته تدریس می شود .
دروس جبرانی :
در صورتی که دانشجو دروسی را در مقطع قبل نگذرانده باشد موظف است اضافه بر واحد های درسی مقرر ، به تشخیص گروه آموزشی و مطابق برنامه آموزشی مربوط ، آن دروس را به عنوان دروس جبرانی بگذراند .
دروس اجباری :
دروسی است که فارغ التحصیل شدن دانشجو منوط به گذراندن آنها است و با دروس دیگر قابل تعویض نمی باشد .
دروس اختیاری :
دروسی است که با توجه به مقررات و برنامه های آموزشی می توان آنها را از میان مجموعه ای از دروس انتخاب کرد .
دروس پیوسته ( پیش نیاز ) :
دروسی است که گذراندن آنها برای گرفتن یک درس دیگر ضروری است .
دروس جبرانی یا اجباری می توانند پیش نیاز باشند . دروس اختیاری نمی توانند پیش نیاز باشند .
دروس مستقل :
دروسی است که انتخاب آنها منوط به انتخاب یا گذراندن درس یا درسهای دیگر نیست .
دروس نظری :
دروسی است که در کلاس درس ارائه می شود .
دروس عملی :
دروسی است که در کارگاه ، آزمایشگاه و مرکز مهارتهای بالینی یا بخشهای مربوط در دانشکده ارائه می شود .
دروس کارآموزی :
دروسی است که در محیط کار واقعی ( بیمارستان ، درمانگاه ، مراکز خدمات درمانی ) و یا در محیط شبیه سازی شده ( مرکز مهارتهای بالینی ) برای آموزش مهارتهای عملی ارائه می شود .
دروس کارآموزی در عرصه :
دروسی است که با هدف آموزش مهارتهای عملی در عرصه ارائه خدمات بهداشتی درمانی ارائه میشود .
فصل اول
شرایط ورود و نام نویسی
شرایط ورود :
ماده 1 :
شرایط ورود به دوره های کاردانی ، کارشناسی پیوسته و کارشناسی ناپیوسته اعم از دوره های روزانه و شبانه به شرح زیر است :
1-1 پذیرفته شدن در آزمون ورودی .
2-1 برخورداری از سلامت تن و روان بر اساس ضوابط شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی .
3-1 مجاز بودن به تحصیل از نظر قوانین و مقررات جاری کشور و داشتن شرایط عمومی ورود به آموزش عالی ، برابر مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی .
4-1 داشتن گواهینامه پایان دوره متوسطه ( نظام قدیم ) و یا گواهینامه دوره پیش دانشگاهی ( نظام جدید ) از داخل یا خارج از کشور ، مورد تایید وزارت آموزش و پرورش ( با توجه به نظام جدید آموزش متوسطه ) یا برابر آن برای آموزش های حوزوی (مطابق مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی ) و یا داشتن گواهینامه دوره کاردانی برای ورود به دوره کارشناسی ناپیوسته که حسب مورد به تایید وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی رسیده باشد .
5-1 سپردن تعهد خدمت بر اساس ضوابط و قانون آموزش رایگان یا پرداخت شهریه
مطابق تعرفه و مقرراتی که از طریق مراجع ذیربط صادر می شود .
تبصره 1 : چنانچه دانشجو با توجه به ضوابط اعلام شده در دفترچه آزمون سراسری سازمان سنجش آموزش کشور از سلامت جسمی و روانی لازم برای رشته پذیرفته شده برخوردار نباشد ، بر اساس شورای پزشکی دانشگاه اجازه تحصیل در رشته اعلام شده را ندارد .
تبصره 2 : ارائه تاییدیه تحصیلی دوره متوسطه نظام قدیم یا پیش دانشگاهی نظام جدید در زمان ثبت نام و حد اکثر تا پایان نیمسال اول تحصیلی و ارائه اصل گواهینامه پایان دوره متوسطه یا اصل گواهینامه دوره پیش دانشگاهی حد اکثر تا یک سال بعد از ثبت نام اولیه الزامی است .
تبصره 3 : پرداخت شهریه دانش آموختگان را از انجام دیگر تعهدات قانونی خاص معاف نمی کند .
تبصره 4 : در مورد دانشجویان شبانه به هنگام نام نویسی در هر نیمسال تحصیلی ، پرداخت شهریه به دو صورت ثابت و متغیر ، برابر ضوابط مربوط ، علاوه بر رعایت سایر شرایط الزامی است .
تبصره 5 : چنانچه دانشجوی دوره روزانه بدون اراده شخصی و به دلیل مشکلات دانشگاه به دوره شبانه معرفی گردد از پرداخت هر گونه شهریه اعم از ثابت و متغیر معاف خواهد بود .
نام نویسی :
ماده 2 :
پذیرفته شدگان آزمون ورودی موظفند در مهلت هایی که توسط سازمان سنجش آموزش کشور یا دانشگاه اعلام می شود برای نام نویسی و انتخاب واحد به دانشگاه ذیربط مراجعه نمایند . عدم مراجعه برای نام نویسی در نخستین نیمسال تحصیلی پس از اعلام نتایج آزمون ، انصراف از تحصیل تلقی خواهد شد .
ماده 3 : دانشجو موظف است در هر نیمسال تحصیلی در زمانی که دانشگاه اعلام می کند برای ادامه تحصیل و انتخاب واحد به اداره آموزش مراجعه کند ، عدم مراجعه دانشجو برای نام نویسی در یک نیمسال بدون اطلاع وعذر موجه به منزله ترک تحصیل است ودانشجو اخراج خواهد شد.
 
تبصره 1 : در موارد استثنائی که دانشجو ترک تحصیلی خود را موجه می داند باید دلایل آن را حد اکثر یک ماه قبل از پایان همان نیمسال بصورت مکتوب به اداره آموزش ارائه دهد . در صورت تایید موجه بودن ترک تحصیل توسط شورای آموزشی دانشگاه ، آن نیمسال جزو مدت مجاز تحصیل وی محسوب و مرخصی تحصیلی برای آن نیمسال صادر می شود .
تبصره 2 : دانشجویی که ترک تحصیل نموده ، چنانچه بخواهد مدارک تحصیلی خود را دریافت نماید موظف است به کلیه تعهدات قانونی دوران تحصیل خود عمل نماید .
ماده 4 :
دانشجو در یک زمان حق نام نویسی و ادامه تحصیل در بیش از یک رشته و در هر رشته بیش از یک گرایش در یک یا چند دانشگاه اعم از دولتی یا غیر دولتی ، روزانه و شبانه را نخواهد داشت . در صورت تخلف به تشخیص کمیته نظارت بر حسن اجرای مقررات آموزشی وزارت متبوع ازادامه تحصیل در یکی از رشته های انتخابی محروم و سوابق تحصیلی وی باطل اعلام می شود و دانشجو در این حال موظف است کلیه هزینه های مربوط به رشته حذف شده را مطابق تعرفه های تعیین شده به دانشگاه ذیربط بپردازد .
تبصره : دانشجویان ممتاز ( استعدادهای درخشان ) از شمول این ماده مستثنی و تابع آئین نامه و ضوابط مربوط به خود می باشند .
 
فصل دوم
نظام آموزشی
واحد درسی :
ماده 5 :
آموزش در تمام دانشگاه های کشور مبتنی بر نظام واحدی است .
در نظام واحدی ، ارزش هر درس با تعداد واحد های آن درس سنجیده می شود و قبولی یا عدم قبولی دانشجو در یک درس به همان درس محدود است . هرواحد درسی ، مقدار یا میزان درسی است که مفاد آن به ترتیب به صورت نظری 17 ساعت ، عملی یا آزمایشگاهی 34 ساعت ، کارگاهی و کارآموزی یا عملیات میدانی و کار آموزی در عرصه 51 ساعت ، در طول یک نیمسال تحصیلی یا دوره تابستانی ، طبق برنامه مصوب شورای عالی برنامه ریزی تدریس می شود . در مورد رشته هایی که دارای پروژه هستند مدت اجرای پروژه در یک نیمسال متناسب با واحد آن توسط استاد مربوطه تعیین می شود .
سال تحصیلی :
ماده 6 :
هر سال تحصیلی مرکب از دو نیمسال تحصیلی و در صورت ضرورت و داشتن شرایط و امکانات یک دوره تابستانی است . مدت آموزش هر نیمسال تحصیلی شامل 17 هفته و هر دوره تابستانی شامل شش هفته آموزش با مفاد ماده 5 است .
تبصره 1 : طول مدت امتحانات پایان نیمسال یا پایان دوره تابستانی جزو مدت آموزش محسوب نمی شود .
تبصره 2 : در موارد استثنایی و ضروری شامل وقوع بلایای طبیعی ، عدم امکان حضور استاد مربوط در طول 17 هفته بیماری استاد ومواردی از این قبیل به پیشنهاد دانشکده مربوطه و موافقت شورای آموزشی دانشگاه می توان درس یا درسهایی را در مدتی کوتاه تر از 17 هفته جهت کلیه دانشجویانی که آن درس یا درسها را اخذ کرده اند تدریس نمود ، مشروط بر اینکه مجموع ساعات هر واحد درسی از میزان مقرر در ماده 5 این آیین نامه کمتر نشود و شرکت در کلیه کلاسها مطابق ساعات هر واحد درسی الزامی است .
 
حدود اختیارات دانشگاه در مورد برنامه درسی
ماده 7:
تمام دانشگاهها و دانشکده های علوم پزشکی موظفند برنامه های درسی مصوب شورای عالی برنامه ریزی را اجرا نماید .
تبصره :ترتیب دروس با رعایت پیش نیازها ، تنظیم برنامه تحصیلی دانشجویان در طول دوره ، روش تدریس و جابجا کردن ریز مواد و طرح مطالب جدید در یک درس و انتخاب منایع بر عهده دانشگاهها و دانشکده های علوم پزشکی است .
دروس اختیاری :
ماده 8 :
دانشگاههای دارای هیات ممیزه می توانند با توجه به برنامه آموزشی درهر رشته و به تشخیص گروه مربوط تعدادی از دروس اصلی مرتبط با رشته را تعیین و به عنوان دروس اختیاری به دانشجویان ارائه دهند ، مشروط بر آنکه تعداد واحدها و طول دوره در هر رشته از سقف مجاز در این آیین نامه تجاوز نکنند .
ساعات حل تمرین
ماده 9 :
دانشگاهها می توانند در صورت لزوم به تشخیص گروه آموزشی و تایید دانشکده و دانشگاه در هر رشته از دوره های کارشناسی تا 20 ساعت و در دوره های کاردانی و کارشناسی ناپیوسته تا 10 ساعت به عنوان حل تمرین به ساعات تدریس رشته ، در طول دوره بیفزایند .این افزایش ساعت موجب افزایش واحد هر درس نمی شود .
 
 
 
 
فصل سوم
واحد های درسی وطول مدت تحصیل
تعداد واحد ها :
ماده 10 :
تعداد واحد های درسی لازم برای گذراندن هر یک از دوره های تحصیلی گروه پزشکی ، برابر سر فصل برنامه های مصوب شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی به شرح زیر است :
دوره کاردانی : 64 تا 68 واحد
دوره کارشناسی پیوسته : 130 واحد
دوره کارشناسی ناپیوسته : 65 واحد
ماده 11 : هر دانشجو دوره روزانه در هر نیمسال حد اقل 12 و حد اکثر 20 واحد درسی و دانشجوی دوره شبانه شبانه حد اقل 10 و حد اکثر 18 واحد را باید انتخاب کند .
 
تبصره 1 : در صورتی که میا نگین نمرات کل دانشجو در یک نیمسا ل تحصیلی حد اقل 17 باشد می تواند با نظر استاد راهنما و موافقت دانشکده ، در نیمسال بعد حد اکثر تا 24 واحد درسی را انتخاب کند . دانشجوی دوره شبانه که دارای این شرایط باشد می تواند حد اکثر تا 20 واحد درسی را انتخاب کند .
تبصره 2 : ذر نیمسال قبل از کارآموزی در عرصه دانشجو از رعایت شرط انتخاب حد اقل 12 واحد در دوره روزانه و 10 واحد در دوره شبانه معاف است .
تبصره 3 : تعداد واحد های انتخابی در دوره تابستانی حد اکثر 6 واحد درسی است .
تبصره 1 : در صورت ضرورت و با تائید شورای آموزشی دانشگاه اخذ حد اکثر یک درس عمومی همراه با کارآموزی در عرصه امکان پذیر است . همچنین در صورتی که دانشجو تنها یک درس تئوری باقیمانده داشته باشد و قبلا آن درس را اخذ نموده و در کلاس های مربوط حضور داشته ولیکن در امتحان آن درس شرکت نکرده و یا نمره قبولی کسب نکرده باشد ، با نظر دانشگاه و تائید استاد مربوط می تواند آن درس را همراه با کارآموزی در عرصه اخذ و امتحان آن را در طول ترم از طریق معرفی به استاد بگذراند .
تبصره 2 : چنانچه دانشجو در درس معرفی به استاد نمره مردودی گرفت در نیمسال بعد ملزم به انتخاب مجدد آن درس و شرکت در کلاس مربوط و کسب نمره قبولی است .
تبصره 3 : در مواردی که در نیمسال قبل از کاآموزی در عرصه دانشجوی دوره روزانه حد اکثر 24 واحد درسی و دانشجوی دوره شبانه حد اکثر 20 واحد درسی باقی داشته باشد ، در صورتی که در نیمسال قبل مشروط نشده باشد با نظر دانشکده می تواند کلیه واحد ها را در آن نیمسال انتخاب نماید .
دروس پیش نیاز دانشگاهی
ماده 13 :
آن دسته از پذیرفته شدگان آزمون سراسری ورودی دانشگاه ها در دوره های کاردانی ، کارشناسی پیوسته و کارشناسی ناپیوسته همه رشته های تحصیلی که نمره خام مواد امتحانی آنها در آزمون ورودی ، در یک یا چند درس به تشخیص شورای آموزشی دانشگاه پذیرنده، از حد نصاب معینی کمتر باشد ، موظفند حسب نیاز رشته ، دروسی را که آن دانشگاه تعیین می کند به عنوان دروس پیش نیاز دانشگاهی علاوه بر دروس مندرج در برنامه مصوب ، در اولین یا دومین نیمسال تحصیلی بگذرانند .
تبصره 1 : تعیین نوع درس ، تعداد واحد ، ریز مواد ، نحوه ارائه و زمان تدریس دروس پیش نیاز دانشگاهی بر عهده شورای آموزشی دانشگاه پذیرنده و بر اساس پیشنهاد گروه های آموزشی است .
تبصره 2 : سازمان سنجش آموزش کشور ، پس از اعلام نتایج آزمون ورودی ، کارنامه پذیرفه شدگان ، مشتمل بر نمره خام آنها را در هر یک از مواد امتحانی در اختیار دانشگاههای ذیربط قرار می دهد .
تبصره 3 : ارائه دروس پیش نیاز دانشگاهی و چگونگی اجرای آنها ، در دانشگاهها از هر لحاظ از جمله ثبت نمرات در کارنامه دانشجو ، مانند دروس دانشگاهی و تابع مقررات آموزشی عالی است .
تبصره 4 : به حد اکثر طول دوره تحصیل دانشجویانی که حد اکثر 8 واحد از دروس پیش نیاز دانشگاهی را گذرانده باشد ، حد اکثر یک نیمسال تحصیلی افزوده می شود .
 
طول دوره
ماده 14 :
حد اکثر مدت مجاز تحصیل در دوره های کاردانی و کارشناسی ناپیوسته روزانه 3 سال و در دوره های کارشناسی پیوسته روزانه 6 سال و در دوره های شبانه به ترتیب 5/3 سال و 7 سال است . در صورتی که دانشجو نتواند واحدهای دوره را در حداکثر مدت مجاز تحصیل با موفقیت بگذراند از دانشگاه مربوط اخراج می شود .
فصل چهارم
حضور و غیاب
ماده 15 : حضور دانشجو در تمام جلسات مربوط به هر درس الزامی است و ساعات غیبت دانشجو در هر درس نظری از 17/4 ، عملی و آزمایشگاهی از 17/2 و کار آموزی و کارآموزی در عرصه از 10/1 مجموع ساعات آن درس نباید تجاوز کند ، در غیر این صورت نمره دانشجو در آن درس صفر محسوب می شود .
تبصره 1 : غیبت در جلسات درس تا سقف مشخص شده در ماده 15 ، در صورتی مجاز خواهد بود که با ارائه مدارک مستند و تشخیص استاد مربوطه موجه شناخته شود . نحوه برخورد با غیبت دانشجو ( موجه یا غیر موجه ) بر عهده استاد و با تایید دانشکده خواهد بود .
 
غیبت در امتحان
ماده 16 :
غیبت غیر موجه در امتحان هر درس به منزله گرفتن نمره صفر در امتحان آن درس است و غیبت موجه در امتحان هر درس موجب حذف آن درس می گردد . تشخیص موجه بودن غیبت در جلسه امتحان بر عهده شورای آموزشی دانشگاه است .
 
 
 
فصل پنجم
حذف و اضافه
ماده 17 :
دانشجو می تواند در هر نیمسال تحصیلی ، فقط در مهلتی کمتر از دو هفته پس از شروع نیمسال تحصیلی حد اکثر دو درس دیگر اخذ نماید یا دو درس اخذ شده خود را حذف یا دو درس اخذ شده خود را با دو درس دیگر جابجا نماید ، مشروط بر آنکه تعداد واحد های اخذ شده وی از حد مقرر تجاوز نکند .
تبصره 1 : غیبت در جلسات دو هفته اول هر درس به دلیل حذف یا اضافه یا به هر دلیل دیگر مجاز نیست و در صورت پیش آمد ، جزو حد اکثر غیبت مجاز دانشجو ( میزان تعیین شده در ماده 15 ) محاسبه و مفاد ماده مذکور اجرا خواهد شد .
تبصره 2 : حذف و اضافه در دوره تابستانی امکان پذیر نیست .
ماده 18 :
در صورت اضطرار ، دانشجو می تواند تا 5 هفته به پایان نیمسال تحصیلی مانده ، فقط یکی از درس های نظری خود را با تایید گروه آموزشی مربوط حذف کند ، مشروط برآنکه اولا غیبت دانشجو در آن درس بیش از 17/4 مجموع ساعات آن درس نباشدو ثانیا ، تعداد واحدهای باقیمانده وی از 12 واحد در دوره روزانه و10 واحددر دوره شبانه کمتر نشود .
ماده 19 :
حذف کلیه درس های اخذ شده در یک نیمسال ، حداکثر تا قبل از شروع امتحانات پایان آن نیمسال تنها در صورتی مجاز است که بنابه تشخیص شورای آموزشی دانشگاه ، دانشجو قادر به ادامه تحصیل در آن نیمسال نباشد . در این صورت آن نیمسال برای دانشجو مرخصی تحصیلی محسوب خواهد شد . محاسبه یا عدم محاسبه این مرخصی در سنوات مجاز تحصیل دانشجو به عهده شورای آموزشی دانشگاه است .
تبصره : حذف کلیه درسهای اخذ شده در دوره تابستانی حد اکثر تا قبل از شروع امتحانات آن دوره با تایید شورای آموزشی دانشگاه امکان پذیر است .
 
فصل ششم
ارزیابی پیشرفت تحصیلی دانشجو
معیارهای ارزیابی
ماده 20 :
ارزیابی پیشرفت دانشجو در هر درس براساس میزان حضور و فعالیت در کلاس ، انجام فعالیت های آموزشی و نتایج امتخانات بین نیمسال و پایان نیمسال صورت می گیرد و استاد هر درس مرجع ارزیابی دانشجو در آن درس است .
تبصره : برگذاری امتحان کتبی پایان نیمسال برای هر درس نظری الزامی است .
ماده 21 :
ارزیابی پیشرفت تحصیلی دانشجو در واحدهای کار آموزی در عرصه با توجه به موارد زیر انجام می شود :
1-21 رعایت اخلاق اسلامی و حرفه ای و حفظ شئون دانشجویی و حسن رابطه با بیماران و مراجعین و کار کنان واحد مربوط .
2-21 حضور مرتب و تمام وقت .
3-21 دقت و احساس مسئولیت در انجام امور محوله طبق ضوابط واحد مربوط .
4-21 افزایش مهارت و بهره گیری دانشجو از واحدهای کارآموزی و کارآموزی در عرصه .
5-21 شرکت در امتحانات پایانی واحد ها و کسب نمره لازم .
 
 
ماده 22 :
نتیجه ارزیابی پیشرفت تحصیلی دانشجو ، بر اساس مفاد مندرج در ماده 20 و 21 به صورت نمره تعیین می شود و نمرات دانشجو در هر درس به صورت عددی بین صفر تا بیست مشخص می گردد
 
ماده 23 :
حد اقل نمره قبولی در هر درس نظری و آزمایشگاهی 10 و کارآموزی در عرصه 12 می باشد . دانشجویی که در هر یک از دروس اجباری مردود شود ، در اولین فرصت ، ملزم به تکرار آن است. با این حال نمرات کلیه دروس اعم از قبولی و ردی در کارنامه دانشجو ثبت و در محاسبه میانگین نیمسال و میانگین کل منظور می شود .
تبصره 1 : اگر دانشجویی در یک درس اختیاری مردود شود ، به جای آن درس می تواند از جدول دروس اختیاری در برنامه مصوب ، درس دیگری را انتخاب کند . با این حال نمرات کلیه دروس اعم از قبولی و ردی در کارنامه دانشجو ثبت و در محاسبه میانگین نیمسال مربوط و میانگین کل منظور می شود .
تبصره 2 : هر یک از دروس نظری و عملی نمره مستقل دارند ، اما نمره دروس نظری – عملی که یک درس محسوب می شوند ، معدل دو قسمت نظری و عملی و با توجه به ضرایب هر کدام است . در صورتی که معدل دو قسمت نظری و عملی به 10 نرسد و یا یکی از آنها از 8 کمتر باشد ، هر چند معدل به 10 رسیده باشد هر دوقسمت باید مجدداٌ تکرار شود .
ماده 24 :
در موارد استثنایی ، نمره کارآموزی در عرصه و دروسی که در برنامه آموزشی مصوب ، توام با پروژه ارائه می شوند در صورتی که به تشخیص استاد و تایید گروه آموزشی مربوط ، تکمیل آنها در طول یک نیمسال تحصیلی میسر نباشد ، ناتمام تلقی می گردد . نمره نا تمام باید حد اکثر تا پایان نیمسال بعد به نمره قطعی تبدیل گردد . بدیهی است ثبت نمره ناتمام در نیمسالی خواهد بود که دانشجو واحد را اخذ نموده است .
اعلام نمرات
ماده 25 :
استاد موظف است گزارش نمره نهایی هر درس را حداکثر ظرف 10 روز پس از برگزاری امتحان آن درس به اداره آموزش دانشکده یا واحد مربوط تسلیم نماید .
تبصره : پس از اعلام نمره توسط آموزش ، دانشجو می تواند تا حد اکثر 3 روز پس از اعلام نتایج اعتراضات خود را کتباٌ به آموزش دانشکده اعلام کند تا رسیدگی لازم صورت پذیرد .
ماده 26 :
اداره آموزش هر دانشکده یا واحد ذیربط در هر دانشگاه موظف است نمرات دانشجویان را حداکثر تا دو هفته پس از برگزاری امتحانات هر نیمسال و بعد از رسیدگی به اعتراضات دانشجویان و رفع اشتباهات احتمالی به آموزش کل دانشگاه تسلیم نماید .
تبصره : نمره پس از اعلام به آموزش کل دانشگاه غیر قابل تغییر است .
میانگین نمرات
ماده 27 :
در پایان هر نیمسال تحصیلی ، میانگین نمرات دانشجو در آن نیمسال و میانگین کل نمرات او تا پایان آن نیمسال محاسبه و در پایان دوره تحصیلی نیز ، میانگین کل نمرات دانشجو محاسبه و در کارنامه وی ثبت می شود .
تبصره 1: برای محاسبه میانگین نمرات ، تعداد واحدهای آن درس در نمره آن درس ضرب می شود و مجموع حاصل ضرب ها بر تعداد کل واحدهایی که دانشجو برای آنها نمره قبولی یا مردودی دریافت داشته است تقسیم می شود .
تبصره 2 : دوره تابستانی ، به عنوان نیمسال تحصیلی محسوب نمی شود . نمرات دروسی که دانشجو در دوره تابستانی می گذراند ، تنها در محاسبه میانگین کل دانشجو محسوب می شود .
نام نویسی مشروط
ماده 28 :
میانگین نمرات دانشجو در هیچ نیمسال تحصیلی نباید کمتر از 12 باشد در غیر این صورت ، نام نویسی دانشجو در نیمسال بعد ، به صورت مشروط خواهد بود .
تبصره 1 :در مواردی که تعداد واحدهای ارائه شده توسط دانشگاه برای دوره روزانه کمتر از 12 واحد برای دوره شبانه کمتر از 10 واحد باشد آن نیمسال جزء سنوات تحصیلی دانشجو محسوب نخواهد شد و لیکن در صورت کسر میانگین به عنوان یک نیمسال مشروطی محاسبه خواهد شد .
در مواردی که به علت مشکلات دانشجو در دوره روزانه تعداد واحدها کمتر از 12 واحد و در دوره شبانه کمتر از 10 واحد باشد ، آن نیمسال جزء سنوات تحصیلی دانشجو محسوب و در صورت کسر میانگین به عنوان نیمسال مشروطی نیز محاسبه خواهد شد .
تبصره 2: هر دانشگاه موظف است موضوع مشروط دانشجو را هر بار به وی و اولیاء او کتباٌ اطلاع دهد و یک نخسه از آن را در پرونده دانشجو ضبط نماید . با این وصف قصور در اخطار به وی از طرف دانشگاه و یا اظهار بی اطلاعی دانشجو از این امر ، مانعی در اجرای مقررات نخواهد بود .
ماده 29 :
دانشجویی که به صورت مشروط نام نویسی می کند حتی در نیمسال قبل از کارآموزی در عرصه حق انتخاب بیش از 14 واحد درسی در دوره روزانه و بیش از 12 واحد درسی در دوره شبانه را ندارد .
تبصره : در موارد استثنایی ، در نیمسال قبل از کارآموزی در عرصه با توجه به تعداد واحد باقیمانده و سوابق تحصیلی دانشجو ، ارائه واحد بیشتر از حد مقرر به دانشجوی مشمول ماده 29 به عهده شورای آموزشی دانشگاه است . در هر صورت این تعداد بیش از 20 واحد درسی در دوره روزانه و 18 واحد درسی در دوره شبانه نباید باشد .
اخراج دانشجوی مشروط
ماده 30 :
در صورتی که میانگین نمرات دانشجو در دوره های کاردانی و کارشناسی ناپیوسته در 2 نیمسال تحصیلی ، اعم از متوالی یا متناوب و کارشناسی پیوسته در 3 نیمسال متوالی یا 4 نیمسال متناوب ، کمتر از 12 باشد در هر مرحله ای از دوره که باشد از ادامه تحصیل محروم می شود .
ماده 31 :
دانشجویی که به لحاظ مشروط شدن بیش از حد ، از ادامه تحصیل در دوره کارشناسی پیوسته محروم می شود و یا دانشجویی که تمایل به ادامه تحصیل در آن مقطع را ندارد ، می تواند پس از تطبیق واحد ها مطابق قوانین و مقررات مربوط ، در دوره کاردانی رشته تحصیلی خود فارغ التحصیل شود
تبصره 1 : در صورتی که مقطع پایین تر رشته دانشجو در آن دانشگاه دایر نباشد دانشجو می تواند پس از اخذ پذیرش از دانشگاه دیگری که مقطع کاردانی رشته مربوط در آن دایر است ادامه تحصیل داده و فارغ التحصیل شود . مدرک تحصیلی دانشجو توسط دانشگاه مقصد صادر می شود .
تبصره 2: در صورتی که رشته تحصیلی دانشجو در مقطع پایین تر ، برنامه مصوب و دایر نداشته باشد ، دانشجو می تواند با نظر گروه آموزشی مربوط ، به یکی از رشته های موجودنزدیک به رشته تحصیلی خود در مقطع پایین تر ، در آن دانشگاه یا دانشگاه دیگر، تغییر رشته دهد و پس از تطبیق واحد ها با برنامه رشته جدید مطابق مقررات مربوط و گذراندن واحد های کمبود ، در مقطع کاردانی رشته جدید فارغ التحصیل شود . بدهی است که تطبیق واحد ها و تعیین دروس کمبود ، بر عهده گروه آموزشی دانشگاه پذیرنده است . حد اکثر فرصت مجاز جهت اخذ پذیرش از دانشگاه دیگر یک نیمسال می باشد .
ماده 23 :
دانشجویی که به دلیل مشروط شدن بیش از حد ، از ادامه تحصیل محروم می شود در صورت انجام یا لغو تعهداتی که در دوران تحصیل سپرده است ، می تواند برای تحصیل مجدد به غیر از رشته قبلی خود ، در آزمون سراسری شرکت کند و در صورت قبولی در رشته مورد علاقه خود ادامه تحصیل دهد . دانشگاه پذیرنده می تواند ، واحدها یی را که دانشجو در رشته قبلی گذرانده است ، با برنامه رشته جدید تطبیق داده و طبق ضوابط این آیین نامه بعضی یا تمام آنها را بپذیرد .
فصل هفتم
مرخصی تحصیلی و انصراف از تحصیل
مرخصی تحصیلی
ماده 33 :
دانشجو می تواند پس از گذراندن یک نیمسال تحصیلی ، در هر یک از دوره های کاردانی و کارشناسی ناپیوسته حد اکثر برای 1 نیمسال و در دوره کارشناسی پیوسته برای 2 نیمسال متوالی یا متناوب از مرخصی تحصیلی استفاده کند . دانشجویان دوره شبانه می توانند در هر یک از دوره های کاردانی و کارشناسی ناپیوسته حد اکثر برای 2 نیمسال و در دوره های کارشناسی پیوسته حد اکثر برای 3 نیمسال متوالی یا متناوب ، از مرخصی تحصیلی استفاده کنند .
 
تبصره 1 : موافقت با مرخصی تحصیلی دانشجو در اولین نیمسال تحصیلی با شورای آموزشی دانشگاه می باشد .
تبصره 2 : مدت مرخصی تحصیلی جزو حد اکثر مدت مجا ز تحصیل دانشجو در هر دوره محسوب می شود .
ماده 34 :
تقاضای مرخصی تحصیلی باید به صورت کتبی ، حد اقل دو هفته قبل از شروع نام نویسی هر نیمسال توسط دانشجو به اداره آموزش دانشگاه تسلیم گردد .
تبصره 1 : چنانچه تقاضای مرخصی تحصیلی خارج از زمان مقرر ارائه شود تصمیم گیری به عهده شورای آموزشی دانشگاه است .
تبصره 2 : اداره آموزش دانشگاه موظف است پس از کسب نظر از دانشگاه ذیربط قبل از اتمام مهلت نام نویسی موافقت یا عدم موافقت با در خواست دانشجو را کتباٌ به وی ابلاغ نماید .
تبصره 3 : عواقب ناشی از مرخصی تحصیلی بر عهده دانشجو می باشد .
ماده 35 :
دانشجویان زن باردار شاغل به تحصیل در کلیه رشته های علوم پزشکی ، می توانند با رعایت سایر ضوابط و مقررات از یک نیمسال مرخصی زایمان ، بدون احتساب در سنوات تحصیلی استفاده نمایند
ماده 36 :
دانشجویانی که گواهی یا عذر پزشکی موجه آنها به تایید شورای پزشکی و شورای آموزشی دانشگاه رسیده باشد می توانند از حد اکثر یک نیمسال مرخصی تحصیلی بدون احتساب در سنوات استفاده نمایند .
مرخصی تحصیلی همسر دانشجوی بورسیه و همسر کارکنان دولت
ماده 37 :
دانشجویی که به عنوان همسر یکی از کارکنان دولت یا همسر یکی از دانشجویان بورسیه به عنوان همراه به خارج از کشور اعزام می شود می تواند با ارائه حکم ماموریت همسر و به تشخیص و تایید شورای آموزشی دانشگاه علاوه بر استفاده از میزان مرخصی مجاز در طول دوره تحصیلی تا 4 سال دیگر نیز از مرخصی تحصیلی بدون احتساب درسنوات بهره مند گردد .
 
انصراف از تحصیل
ماده 38 :
دانشجویی که تما یل به انصراف از تحصیل داشته باشد باید درخواست انصراف خود را شخصاٌ به اداره آموزش دانشگاه یا دانشکده تسلیم نماید . این دانشجو مجاز است فقط برای یک بار حد اکثر تا پاین همان نیمسال تقاضای انصراف خود را پس بگیرد . پس از انقضای این مهلت حکم انصراف از تحصیل وی صادر می شود و پس از آن حق ادامه تحصیل در آن رشته را ندارد .
تبصره :
دانشجوی منصرف از تحصیل چنانچه بخواهد مدارک تحصیلی خود را دریافت نماید موظف است به کلیه تعهدات دوران تحصیل خود عمل نماید .
فصل هشتم
انتقال و جابجایی
انتقال
ماده 39 :
انتقال به معنی تغییر محل تحصیل دانشجو از یک دانشگاه به دانشگاه دیگر در همان رشته و همان مقطع تحصیلی است .
ماده 40 :
انتقال دانشجو با توافق دانشگاههای مبداء و مقصد منوط به داشتن همه شرایط زیر است :
1-40 ادامه تحصیل متقاضی در دانشگاه مبداء از نظر مقررات آموزشی و انضباطی بلامانع باشد .
2-40 متقاضی حد اقل یک نیمسال از دوره آموزشی خود را در دانشگاه مبداء گذرانده باشد .
3-40 واحد های باقیمانده دانشجو برای دانشگاه مقصد ، حد اقل نصف کل واحدهای دوره باشد.
4-40 میانگین نمرات دروس گذرانده شده متقاضی ، حد اقل 12 باشد .
تبصره : انتقال محل تحصیل دانشجویانی که به دستگاهای اجرایی خاص تعهد سپرده اند با رعایت شرایط ماده 40 واعلام موافقت دستگاه اجرایی ذیربط امکان پذیر است .
ماده 41 :
انتقال دانشجو به هر یک از دانشگاه ها ی تهران ممنوع است جز در موارد زیر :
1-41 شهادت ، فوت یا معلول شدن سرپرست خانواده دانشجو به طوری که وی به تشخیص مراجع قانونی به عنوان کفیل خانواده شناخته شود .
2-41 بیماری صعب العلاج یا معلولیت موثر دانشجو ، به نحوی که به تشخیص شورای عالی پزشکی قادر به ادامه زندگی به طور مستقل نباشد .
3-41 ازدواج رسمی و دائمی دانشجوی دختر که محل تحصیل یا اشتغال شوهر در تهران باشد به تائید مراجع ذیربط .
تبصره 1 : هر یک از موارد مذکور در این ماده با ید بعد از قبولی دانشجو در دانشگاه صورت گرفته باشد .
تبصره 2 : برای کارمندان رسمی یا پیمانی دولت ارائه حکم اشتغال ضروری است و اگر شغل همسر آزاد است گواهی اشتغال و سکونت او در تهران باید به تایید مراجع قانونی یا نیروی انتظامی رسیده باشد .
تبصره 3 : در موارد استثنایی چنانچه محل تحصیل دانشجوی دختر در تهران باشد و همسر او نیز در شهرستان دانشجو باشد ، اگر رشته تحصیلی دختر در شهرستان محل تحصیل همسر موجود نباشد ، همسر او می تواند به تهران منتقل شود .
تبصره 4 : صحت هر یک از موارد مذکور باید به تایید دانشگاه مقصد نیز برسد .
ماده 42 :
انتقال از دوره های شبانه به روزانه و از دانشگاههای غیر حضوری (پیام نور) به دانشگاه حضوری اعم از روزانه و شبانه و از دانشگاه های غیر دولتی به دانشگاههای دولتی ممنوع است ولی انتقال به عکس آن با موافقت مبداء و مقصد و رعایت ضوابط مربوط ، بلامانع است .
تبصره 1 : انتقال فرزندان اعضای هیات علمی تابع ضوابط و آیین نامه مربوط به خود می باشد .
تبصره 2 : انتقال دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در خا رج از کشور به دانشگاهها و موسسا ت آموزش عالی داخل کشور تابع ضوابط و آیین نامه مربوط به خود می باشد .
 
ماده 43 :
دانشجوی متقاضی انتقال باید درخواست انتقال خود را کتباٌ با ذکر مورد ، حد اقل شش هفته قبل از شروع نیمسال تحصیلی به اداره آموزش دانشگاه مبداء تسلیم نماید .
ماده 44 :
دانشگاه مبداء در صورت موافقت با انتقال متقاضی واجد شرایط ، موظف است حد اکثر ظرف یک هفته ، موافقت خود را همراه با درخواست دانشجو و ریز نمرات او به دانشگاه مقصد ازسال دارد و دانشگاه مقصد مکلف است حد اقل دو هفته قبل از شروع نام نویسی نظر خود را به دانشگاه مبداء اعلام نماید .
تبصره : در صورت موافقت با انتقال کلیه سوابق دانشجو از دانشگاه مبداء به دانشگاه مقصد ارسال و ارتباط دانشجو با دانشگاه مبداء قطع می شود .
ماده 45 :
در صورت انتقال ، واحدهای گذرانده شده دانشجو که نمرات آنها 12 یا بالاتر است پذیرفته می شود و پذیرفتن واحد هایی که نمره آنها کمتر از 12 و بیشتر از 10 است بر عهده دانشگاه مقصد است . در هر حال عدم پذیرش واحد های درسی دانشجوی انتقالی در حدودی مجاز است که وی امکان گذراندن واحد های باقیما نده خود را در طول مدت مجاز تحصیل داشته باشد .
تبصره : تمام نمرات درسی دانشجو در دانشگاه مبداء اعم از قبولی و یا ردی و سوابق آموزشی دانشجوی انتقالی از لحاظ مشروطی ، عیناٌ در کارنامه دانشجو ثبت و در محاسبه میانگین کل او محسوب می شود .
ماده 46 :
مدرک فراغت از تحصیل دانشجوی انتقالی توسط دانشگاه مقصد صادر می شود و در آن مدرک تعداد واحد های گذرانده شده دانشجو و مجموع واحد های اخذ شده در دانشگاههای مبداء و مقصد، با ذکر میانگین نمرات آنها و سوابق تحصیلی دانشجو قید می شود .
ماده 47 :
انتقال دانشجو در طول مدت تحصیل در هر مقطع ، فقط یک بار مجاز است .
 
جابجایی
ماده 48 :
جابجایی دو دانشجو با موافقت دانشگاههای مبداء و مقصد پس از گذراندن حد اقل یک نیمسال و در صورت احراز شرایط زیر در طول مدت تحصیل برای یک بار بلامانع است .
1-48 ادامه تحصیل هر دو دانشجو در دانشگاههای مبداء از نظر مقررات آموزشی و انضباطی بلامانع باشد .
2-48 سال ورود به تحصیل هر دو دانشجو باید یکسان باشد و در هر صورت هر دو دانشجوی متقاضی جابجایی نباید بیش از 50% از واحدهای دوره را گذرانده باشند .
تبصره 1 : برای جابجایی دانشجویانی که به دستگاههای اجرایی خاص تعهد سپرده اند کسب موافقت دستگاه اجرایی ذیربط علاوه بر شرایط مذکور الزامی است .
تبصره 2 : جابجایی پذیرفته شدگان آزمون سراسری در هر سال تحصیلی با ارائه درخواست ، پس از گذراندن یک نیمسال تحصیلی در دانشگاه مبداء با رعایت مفاد این فصل بلامانع است .
تبصره 3 :مدرک فراغت از تحصیل دانشجویانی که جابجا شده اند ، توسط دانشگاه مقصد صادر می شود .
ماده 49 :
دانشجوی متقاضی جابجایی بایستی دو نسخه فرم مربوط به جابجایی را از یک دانشگاه محل تحصیل خود دریافت و تکمیل نموده و در فاصله پانزدهم الی پایان تیر ماه هر سال به آموزش دانشگاه مبداء تسلیم کند .
تبصره 1: دانشجوی متقاضی جابجایی منحصراٌ می تواند یک دانشگاه را به عنوان یک مقصد انتخاب کند .
تبصره 2 : تقاضای جابجایی دانشجویانی که قبلا یک بار منتقل یا جابجا شده اند پذیرفته نخواهد شد .
 
 
ماده 50 :
دانشگاهها پس از مهلت انقضای تعیین شده نسبت به بررسی تقاضای رسیده اقدام وحسب مورد یک نسخه از تقاضاهای تائید شده را به همراه شرح واحد هایی که متقاضیان گذرانده اند به دانشگاه مقصد ارسال می دارند .
تبصره : جابجایی منحصراٌ یک بار در سال صورت خواهد گرفت و تقاضاهای جابجایی بایستی حد اکثر تا پایان مرداد ماه به دانشگاه مقصد رسیده باشد .
ماده 51 :
از ابتدای شهریور ماه هر سال تحصیلی تقاضاهای رسیده در شورای آموزشی و یا کمیته منتخب آن شورا در دانشگاه مقصد مورد بررسی قرار می گیرد و نتایج تصمیمات متخذه قبل از شروع نام نویسی بر اساس تقویم دانشگاهی ، توسط معاون آموزشی دانشگاه مقصد به دانشگاه مبداء و از آن طریق به دانشجویان ذینفع اعلام می گردد .
تبصره : جابجایی دانشجویان متقاضی پس از تصویب شورای آموزشی و یا کمیته منتخب آن شورا امری است قطعی و برای طرفین لازم الاجرا است .
فصل نهم
دانشجوی میهمان
ماده 52 :
در مواردی که دانشجو به طور موقت ناگزیر به تغییر محل تحصیل خو باشد می تواند با توافق دانشگاههای مبداء و مقصد به عنوان دانشجوی میهمان محل تحصیل خود را به طور موقت برای مدت معین تغییر دهد .
تبصره : میهمانی از دوره های روزانه به شبانه و از دانشگاه های حضوری به غیر حضوری و از دانشگاههای دولتی به غیر دولتی و برعکس ممنوع است .
ماده 53 :
میهمان شدن دانشجو در یک دانشگاه برای گذراندن یک یا چند درس با موافقت دانشگاه مبداء و دانشگاه مقصد به شرط آنکه تعداد واحد های درسی مذکور کمتر از 10 واحد باشد و جمع واحد های درسی اخذ شده دانشجو در دانشگاه مبداء و مقصد در آن نیمسال از 12 واحد کمتر و از 20 واحد بیشتر نشود ، بلامانع است .
ماده 55 :
هر دانشجو در هر رشته می تواند حد اکثر یک نیمسال در دوره کاردانی و یا کارشناسی ناپیوسته و دو نیمسال در دوره کارشناسی پیوسته ، در یک دانشگاه به طور تمام وقت ، به صورت میهمان تحصیل کند . در هر حال واحدهایی که دانشجو به صورت میهمان ، چه به صورت تمام وقت و چه به صورت تک درس در یک یا چند دانشگاه گذرانده است نباید از 40 درصد کل واحدهای دوره تجاوز کند .
تبصره : انتخاب واحد دانشجو ، چه به صورت تک درس و چه به صورت تمام وقت باید با اطلاع گروه آموزشی مربوط در دانشگاه مبداء و طبق شرایط دانشگاه مقصد باشد .
ماده 56 :
واحد هایی که دانشجوی میهمان در یک یا چند دانشگاه می گذراند ، عیناٌ در کارنامه او در دانشگاه مبداء ثبت می شود و نمرات آنها در محاسبه میانگین نیمسال و میانگین کل او منظور خواهد شد . حداقل نمره قبولی دانشجوی میهمان در دانشگاه مقصد 12 می باشد و واحد هایی را که دانشجو در دانشگاه مقصد با نمره کمتر از 12 گذرانده است باید مجدداٌ بگذراند .
ماده 57 :
مدرک فراغت از تحصیل دانشجوی میهمان توسط دانشگاه مبداء صادر می شود .
فصل دهم
تغییر رشته
ماده 58 :
دانشجو در طول دوران تحصیل در مقطع کاردانی و کارشناسی پیوسته می تواند با داشتن شرایط زیر و موافقت دانشگاه ذیربط از رشته ای به رشته دیگر تغییر رشته دهد :
1-58 ادامه تحصیل متقاضی در رشته قبلی از نظر مقررات آموزشی بلامانع باشد .
2-58 حد اقل یک ششم و حد اکثر یک دوم واحد های دوره را گذرانده باشد .
3-58 نمره آزمون متقاضی در سال ورود به دانشگاه از نمره آزمون پایین ترین فرد پذیرفته شده در سهمیه و رشته مورد تقاضا در همان سال در دانشگاه مقصد کمتر نباشد .
4-58 با توجه به حد اکثر مدت مجاز تحصیل امکان گذراندن واحد های درسی مورد نیاز در رشته جدید را داشته باشد .
تبصره 1: تغییر رشته در مقطع کارشناسی ناپیوسته ممنوع است .
تبصره 2 : تغییر رشته دانشجویانی که به دستگاههای اجرایی خاص تعهد دارند ، با رعایت کلیه شرایط این ماده و اعلام موافقت دستگاه اجرایی ذیربط امکان پذیر است .
تبصره 3 : تغییر رشته به رشته هایی که در ضوابط گزینش آنها شرایط خاصی پیش بینی شده است موکول به احراز شرایط مربوط است .
تبصره 4 : دانشجو در طول تحصیل خود تنها یک بار می تواند تغییر رشته دهد .
ماده 59 :
تغییر رشته در مقاطع هم سطح صورت می گیرد ، در غیر این صورت فقط از مقطع بالاتر به مقطع پایین تر امکان پذیر است .
ماده 60 :
در صورت موافقت با تقاضای تغیر رشته ، دانشجو موظف است در اولین فرصت در رشته جدید ثبت نام و انتخاب واحد نماید . پس از ثبت نام ، دانشجو اجازه بازگشت به رشته قبلی را ندارد .
تبصره 1 :اقدام نکردن دانشجو به ثبت نام در رشته جدید در وقت معین به منزله انصراف از تغییر رشته تلقی می شود و حق تغییر رشته تا پایان دوره از وی سلب می شود .
تبصره 2 : دانشجو تا قبل از ثبت نام در رشته جدید تابع مقررات رشته قبلی می باشد .
تغییر رشته توام با انتقال
ماده 61 :
در صورتی که دانشجو همزمان دارای شرایط انتقال و همچنین شرایط تغییر رشته باشد ، تغییر رشته توام با انتقال بلامانع است .
تبصره : تغییر رشته توام با انتقال از وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی به وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری و بر عکس در صورت داشتن شرایط تغییر رشته و انتقال بلامانع است .
 
ماده 62 :
دروسی که دانشجو در رشته قبلی گذرانده است در گروه آموزشی رشته جدید بررسی و معادل سازی می شود و فقط دروسی از وی پذیرفته می شود که به تشخیص گروه آموزشی ، با دروس رشته جدید حد اقل 80 درصد اشتراک محتوایی داشته باشد و نمره هر یک از آن دروس نیز از 12 کمتر نباشد .
تبصره 1 : دروس پذیرفته شده در کارنامه دانشجو ثبت و نمرات آنها در محاسبه میانگین کل منظور می شود ولی نمرات دروس پذیرفته نشده بدون احتساب در میانگین در کارنامه دانشجو باقی می ماند. در این صورت چنانچه میانگین کل واحد های پذیرفته نشده او کمتر از 12 باشد با تصمیم شورای آموزشی دانشگاه جمعاٌ به عنوان یک نیمسال مشروطی ، برای دانشجو در رشته جدید منظور میشود. تبصره 2 :در صورتی که تعداد واحد های دروس پذیرفته نشده دانشجو ، در حدی باشد که امکان گذراندن واحدهای مورد نیاز رشته جدید را در طول مدت مجاز تحصیل از وی سلب کند ، با تقاصای تغییر رشته او موافقت نمی شود .
ماده 63 :
متقاضی تغییر رشته باید در خواست خود را همراه با مدارک لازم حد اقل 6 هفته پیش از شروع نیمسال تحصیلی با اداره آموزش دانشگاه محل تحصیل خود تسلیم نماید .
ماده 64 :
چنانچه دانشجو از مقطع کارشناسی پیوسته به مقطع کاردانی تغییر رشته دهد ، حد اکثر مدت مجاز تحصیل بر مبنای دوره کاردانی محاسبه و به ازای هر 20 واحد پذیرفته شده از دانشجو حد اکثر یک نیمسال از طول مدت مجاز تحصیل وی کاسته می شود .
تغییر رشته اضطراری
ماده 65 :
چنانچه دانشجو در دوران تحصیل ، دچار بیماری یا سانحه ای گردد که به تشخیص شورای پزشکی دانشگاه و تایید شورای آموزشی دانشگاه توانایی ادامه تحصیل در آن رشته و یا امکان بهره گیری از کارایی حاصل از آن را طبق جدول نقص عضو از دست بدهد ، اجازه ادامه تحصیل در آن رشته را ندارد و می تواند با رعایت سایر مقررات به رشته دیگری که از لحاظ نمره آزمون ورودی نزدیک ترین نمره را دارد تغییر رشته دهد . در این حال دانشجو از رعایت شرایط موضوع ماده 58 باستثنای بند 1 معاف خواهد بود .
تبصره : در مواردی که دانشجو در طول دوره تحصیلی دچار اختلالات روانی و رفتاری و بیماری جسمی و نقص عضو موثر گردد به نحو ی که توانایی ادامه تحصیل در هیچ یک از رشته های گروه آزمایشی مربوط را نداشته باشد ، می تواند با نظر شورا پزشکی دانشگاه و تائید شورای آموزشی دانشگاه به رشته ای در گروه آموزشی دیگر که از لحاظ نمره آزمون ورودی نزدیک ترین نمره را دارد ، پس از کسب موافقت دانشگاه مقصد تغییر رشته دهد .
فصل یازددهم
پذیرش واحدهای درسی
ماده 66 :
معادل سازی و پذیرش دروسی که دانشجو قبلا در دانشگاهها یا دیگر مقاطع تحصیلی گذرانده است با رعایت شرایطی به شرح زیر مجاز است :
1-66 دانشجو با توجه به سوابق تحصیلی خود مجاز به شرکت در آزمون ورودی رشته جدید باشد .
2-66 دانشگاه قبلی و مدارک تحصیلی آن مورد تایید وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی یا وزارت علوم تحقیقات و فناوری باشد .
3-66 تحصیل دانشجو در دانشگاه قبلی مطابق برنامه مصوب شورای عالی برنامه ریزی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و یا وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری باشد .
4-66 محتوای آموزشی دروس گذرانده شده دانشجو با دروس رشته جدید به تشخیص گروه آموزشی حد اقل 80 % اشتراک محتوایی داشته و نمره هر یک از دروس از 12 کمتر نباشد .
تبصره1:معادل سازی دروس تحصصی درمقاطع هم سطح یاازمقاطع بالاتربه پایین تر امکان پذیر است. تبصره2:معادل سازی وپذیرفتن دروس توسط گروهای آموزشی ذیربط دردانشگاه پذیرنده انجام میشود. تبصره3: نمرات دروس پذیرفته شده از دانشجو در محاسبه میانگین نیمسال محسوب نمی شود ولی در محاسبه میانگین کل دانشجو محسوب خواهد شد .
تبصره 4 : به ازاء هر 20 واحد دروس پذیرفته شده دانشجو ، یک نیمسال تحصیلی از حد اکثر مدت مجاز تحصیل وی کاسته می شود .
 
 
فصل دوازدهم
فراغت از تحصیل
ماده 67 :
میانگین کل نمرات دانشجو در پایان دوره تحصیل باید حداقل 12 باشد تا در رشته تحصیلی خود حسب مورد مدرک کاردانی ، کارشناسی پیوسته و یا کارشناسی ناپیوسته دریافت کند . در صورتی که میانگین نمرات کل دانشجو از 12 کمتر باشد چنانچه از نظر طول مدت تحصیلی مانعی نداشته باشد می تواند حد اکثر تا 20 واحد درسی از درس هایی را که با نمره کمتر از 12 قبول شده است در دوره های کاردانی و کارشناسی ناپیوسته ، در یک نیمسال تحصیلی و در دوره کارشناسی پیوسته در 2 نیمسال تحصیلی مجددا انتخاب و آن دروس را تکرار کند تا میانگین کل خود را جبران نماید . در این صورت نمرات دروس تکراری علاوه بر نمرات قبلی در کارنامه دانشجو ثبت و در محاسبه میانگین کل نمرات او محسوب می شود .
تبصره : در صورتی که دانشجو مطابق مفاد ماده 67 دروس تکراری را اخذ نماید و در امتحان آن دروس مردود شود ، چنانچه پس از احتساب کلیه نمرات قبولی و ردی و تکراری ، میانگین کل وی به 12رسیده باشد قبولی قبلی او در آن درس ملاک عمل است و دانشجو میتواند فارغ التحصیل شود . در صورتی که میانگسن کل وی به 12 نرسیده باشد ، چنانچه دانشجوی مقاطع کاردانی و کارشناسی ناپیوسته باشد از تحصیل محروم و اخراج می شود و در صورتی که دانشجو مقطع کارشناسی پیوسته باشد ، دانشجو در آن درس مردود است و علی رغم این که قبلا در آن درس نمره قبولی کسب نموده بایستی مجددا آن درس را با رعایت مفاد ماده 67 تکرار نماید .
تبصره 2 : دانشجویی که نتواند یا نخواهد از مقررات مذکور در این ماده استفاده کند یا علی رغم استفاده از آن نتواند کمبود میانگین کل نمرات خود را جبران نماید در صورتی که مقطع تحصیلی او کاردانی یا کارشناسی ناپیوسته باشد از تحصیل محروم و اخراج می شود و در صورتی که در مقطع کارشناسی پیوسته باشد بر اساس ماده 31 و تبصره های آن اقدام می گردد .
ماده 68 :
دانشجویی که کلیه واحدهای درسی یکی از مقاطع کاردانی و کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی پیوسته را طبق برنامه مصوب و بر اساس مقررات این آیین نامه با موفقیت گذرانده باشد فارغ التحصیل آن دوره شناخته می شود .
 
تبصره 1 : تاریخ فراغت از تحصیل دانشجو روزی است که آخرین نمره درسی وی توسط استاد به اداره آموزش دانشکده تحویل می شود .
تبصره 2 : با توجه به تبصره 1 و رعایت دقیق مفاد ماده 25 ضرورت دارد هر دانشگاه در هر نیمسال ، زمان خاصی را برای اعلام فراغت از تحصیل دانشجویان تعیین و مقدمات آن را فراهم سازد .
تبصره 3 : قید کلمه شبانه در مدارک فراغت از تحصیل دانش آموختگان دوره های شبانه الزامی است .
ماده 69 :
این آیین نامه در 12 فصل و 69 ماده و 81 تبصره در بیست و ششمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی مورخ 23/3/83 مصوب گردید و برای آن دسته از دانشجویانی که از سال تحصیلی 84-83 وارد دانشگاهها و موسسات آموزشی عالی می شوند لازم الاجرا است و از این تاریخ به بعد تمام آیین نامه ها ، بخشنامه ها و دستور العمل های مغایر با آن برای این گروه از دانشجویان لغو می شود .
 
 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-5-3 11:32        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ