سلامت دهان
    ردیف
نام درس
طرح دوره نیمسال دوم 96-95
طرح درس نیمسال دوم 96-95راهنمای مطالعاتی
1
ایمنی بیمار
ayconpdf.png]
ayconpdf.png]
ayconpdf.png]
2
زبان پیش دانشگاهی
ayconpdf.png]
ayconpdf.png]
 ayconpdf.png]
3
زبان عمومی 1
ayconpdf.png]
ayconpdf.png]
 ayconpdf.png]
4
اصول و مبانی جامعه شناسی
ayconpdf.png] 
ayconpdf.png]
ayconpdf.png]
5
فرهنگ و تمدن اسلام و ایران
ayconpdf.png]
ayconpdf.png]
 ayconpdf.png]
6
آشنایی با مبانی نظام سلامت کشور
ayconpdf.png]
ayconpdf.png] 
ayconpdf.png]
7
مورفولوژی دندان
ayconpdf.png]
ayconpdf.png]
 ayconpdf.png]
8
سلامت دهان نظری 1
ayconpdf.png] 
 ayconpdf.png] ayconpdf.png]
9
روشها و تکنولوژی های آموزش سلامت
ayconpdf.png]ayconpdf.png]ayconpdf.png]
10
مدیریت مرکز سلامت
ayconpdf.png]ayconpdf.png]ayconpdf.png]
11
میکروب شناسی
ayconpdf.png]  
12
اصول مدیریت خدمات تکنسین سلامت دهان
ayconpdf.png]ayconpdf.png]ayconpdf.png]
13
مهارت های ارتباطی
ayconpdf.png]ayconpdf.png]ayconpdf.png]
14
کمک های اولیه
ayconpdf.png]ayconpdf.png]ayconpdf.png]
15
آمار اپیدمیولوژی و روش تحقیق
ayconpdf.png]ayconpdf.png]ayconpdf.png]
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-7-30 15:30        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ