نام و نام خانوادگی : ملیحه پورکیانی
مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد پرستاری (داخلی - جراحی)
سمت: مدیر گروه پرستاری دانشکده پرستاری حضرت زینب(س) لارستان، مربی و عضو هیئت علمی
 پست الکترونیکی:maliheh_kiani@yahoo.com
تلفن: 07152245009 
داخلی:227

   
    CV

شرح وظایف مدیر گروه پرستاری:
-برنامه ریزی ترمی و هفتگی دانشجویان پرستاری
-تقسیم واحدها و تعیین وظایف هماهنگ کنندگان دروس
-برگزاری جلسات توجیهی و هماهنگی با مربیان کارآموزی ها وهماهنگ کنندگان قبل از شروع نیمسال
-تهیه و تنظیم لیست حق التدریس در هر نیمسال و ارائه به معاونت آموزشی
-نظارت بر کار هماهنگ کنندگان نظری-عملی-کارآموزی
-نظارت و راند کارآموزی ها
-بازنگری مدل هشت ترمی و ارائه اخرین ویرایش به گروه اموزش
-نظارت بر حسن اجرای کلاس های تئوری و کارآموزی ها  
 
اهداف کلی آموزشی گروه  
الف) ایجاد توانایی علمی و عملی در دانشجویان اتاق عمل، پرستاری که با دانش و عملکرد کافی در مورد مفاهیم پایه مراقبت از بیمار و تکنیکهای جراحی پاسخگوی نیازهای بهداشتی درمانی جامعه باشند.
ب) بازنگری دروس متناسب با استانداردها و مطالب روز علمی و نیازهای آموزشی جامعه و فراگیران و ارسال بازخورد به سیستم آموزشی و کشور
ج) توانمندسازی اساتید همگام با پیشرفت علم و پیدایش روشهای نوین جراحی و مراقبت از بیمار
د) ایجاد دوره های آموزش مداوم بر اساس نیازسنجی بمنظور تقویت دانش و عملکرد اساتید و نیز پرسنل شاغل
ه ) تعیین حداقل های یادگیری ضروری برای رشته اطاق عمل و بازنگری مداوم آنها بر اساس کارنامه عملکرد بالینی
و) اجرای آموزش و ارزشیابی فراگیران بر اساس روشهای نوین و ارزیابی تأثیر این روشها 
رسالت گروه در عرصه خدمات بالینی
-بهبود و ارتقاء سطح مهارتهای بالینی، تقویت فعالیت تیمی و تسلط بر حداقل های مورد نیاز بالینی در جهت سلامت بیمار و جامعه  و نیز پرورش نگرش و بینش مثبت در دانشجویان نسبت به حرفه خود.
اهداف بالینی گروه
-همسو سازی دروس نظری و عملی
- تقویت انگیزش، اعتماد به نفس و خود اتکایی  در دانشجویان  ( ایجاد عملکرد مستقل و منطبق با استانداردهای عملکردی)
- آموزش صحیح و دقیق مهارتهای بالینی به دانشجویان توسط اساتید مطابق با کارنامه عملکرد بالینی
- شناسایی موانع کسب مهارتهای بالینی و تلاش در جهت رفع آنها
- شناسایی عوامل اثر بخش در کسب مهارتهای بالینی و تقویت آنها ( تعامل دانشجویان و پرسنل امکانات و تجهیزات و ... )
- برقراری دوره های بازآموزی مداوم و موثر برای اعضاء هیأت علمی
- داشتن تعامل موثر اعضای هیأت علمی گروه و دانشجویان  با کادر مراکز درمانی در جهت رفع مشکلات بالینی و نیز  مشارکت دادن پرسنل درمانی در امر آموزش بالینی دانشجویان
 
 
 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-4-21 10:28        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ