EDOدفتر توسعه آموزش
    
 
تاریخچه
تعلیم و تربیت از ارکان بنیادی هر جامعه است و یکی از حقوق انسان‌ها محسوب می گردد که باعث رشد و بقای انسان ها می شود.
با توجه به اهمیت تعلیم و تربیت در امر آموزش، مراکز توسعه آموزش در بسیاری از کشورهای ناحیه مدیترانه شرقی ایجاد شده اند. این مراکز علاوه بر آنکه مستقیماً به امر آموزش افراد در سیستم های بهداشتی می پردازند به تربیت کارکنان بهداشتی مورد نظر نیز مبادرت می ورزند و قادرند در سطوح مختلف از جمله محلی و کوچک که وابسته به دانشکده، دانشگاه و مراکز آموزشی و بیمارستانی تابعه بوده و حتی درسطح ملی و منطقه ای براساس نیازسنجی کادر بهداشتی، آموزش‌های لازم را جهت ارتقاء و توسعه یافته‌های علمی جدید ارائه نمایند.
دانشکده پرستاری  نیز همواره با توجه به نیازهای موجود در هر برهه از زمان فعالیت‌های علمی و آموزشی خود را به منظور ارتقاء کیفی کادر آموزشی آغاز کرده و با اشاعه روحیه همکاری در طول هر نیمسال تحصیلی و یا در فواصل بین آنها و برنامه ها و کارگاه‌ها آموزشی مختلف در دانشکده برگزار نموده است.
معرفی
آموزش عالی یکی از محورهای اساسی و مهم در توسعه کشور است و مراکز توسعه آموزش راهی برای ارتقاء کیفیت آموزش میباشند.با این دیدگاه دفاتر توسعه آموزش در دانشکده های پرستاری و مامایی نیز با هدف ارتقاء کیفیت آموزش علوم مراقبت در رشته های پرستاری و مامایی در مقاطع مختلف تحصیلی و به منظور بالا بردن سطح کیفیت عملکرد آموزشی اعضاء هیئت علمی و توسعه دانش آموزش علوم پزشکی فعالیتهای خود را تحت نظر مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاهها آغاز نموده اند.
دفتر توسعه آموزش دانشکده پرستاری و مامایی لارستان با هدف ارتقا کیفیت آموزش علوم مراقبت در رشته های مختلف تحصیلی(پرستاری، اتاق عمل، هوشبری، سلامت دهان) و به منظور بالا بردن سطح دانش و کارآیی اعضای هیات علمی و فارغ التحصیلان دانشکده بر اساس نیازهای در حال تغییر جامعه فعالیت خود را در راستای سیاست های وزارت متبوع و تحت نظر مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشکده علوم پزشکی لارستان از سال ۱۳90شروع نموده است. اعضای فعال در دفتر توسعه آموزش دانشکده از آن زمان در شاخه های مختلف آموزش پزشکی به ویژه پژوهش در آموزش، ارزشیابی، برنامه ریزی درسی و رشد و بالندگی اعضای هیئت علمی بر اساس شرح وظایف معین گام‌های موثری برداشته‌اند.
 
 
 
 
 
 
 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-5-8 11:50        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ