کارگاهها
    

 

1- کارگاه: آگاهی ازخطرات مواد مخدر
گروه هدف: دانشجویان کارشناسی پرستاری واتاق عمل
زمان:10/12/91
مکان: تالاراندیشه دانشکده پرستاری حضرت زینب (س)
 
2- کارگاه: شیوه های حمل مصدوم
گروه هدف: پرستاری ورودی 89
زمان: اردیبهشت 92
مکان: هلال احمر
    
3- کارگاه: فرآیندپرستاری
گروه هدف: پرستاری ورودی 91
زمان: اردیبهشت 92
مکان: دانشکده پرستاری
مجری / مجریان: آبشرشری ، پروینیان نسب ،پورکیانی
 
4- کارگاه: اخلاق حرفه ای
گروه هدف: ورودی 88
زمان: خرداد 92
مکان: سالن PHC سالن مرکز بهداشت شهدای انقلاب واقع در دروازه کازرون
5- کارگاه: کارآفرینی
گروه هدف: پرستاری ورودی 89
زمان: بهمن 92
مکان: شهدای بهداشت انقلاب
    
6- کارگاه: Endnote
گروه هدف: دانشجویان کارشناسی اتاق عمل وپرستاری
زمان: اسفند92
مکان: دانشکده پرستاری
مجری / مجریان: خانم سوخک
    
7- کارگاه:Endnote
گروه هدف: دانشجویان کارشناسی
زمان: 30/1/93
    
8- کارگاه:CPCR
گروه هدف: دانشجویان اتاق عمل ورودی90و 91
مکان: دانشکده پرستاری
زمان: 28/1/93 و30/1/93
مدرسین: خانم سیفی خانم فرامرزیان خانم جورکش
 
9- کارگاه: اخلاق حرفه ای
گروه هدف: ورودی 89
زمان: خرداد 93
مکان: سالن PHC سالن مرکز بهداشت شهدای انقلاب واقع در دروازه کازرون
    
10- کارگاه: جایگاه پرستار در برنامه پزشک خانواده
گروه هدف: دانشجویان ورودی 90 پرستاری
زمان:4/8/93
مکان: سالن PHC سالن مرکز بهداشت شهدای انقلاب واقع در دروازه کازرون
 
11- کارگاه: اخلاق حرفه ای
گروه هدف: ورودی 90 پرستاری
زمان:25/8/93
مکان: سالن PHC سالن مرکز بهداشت شهدای انقلاب واقع در دروازه کازرون
 
12- کارگاه: پیشگیری ازاعتیاد
گروه هدف: دانشجویان کارشناسی پرستاری واتاق عمل
زمان:06/09/93
مکان: تالاراندیشه دانشکده پرستاری حضرت زینب (س)
 
    
13- کارگاه: آشنایی با مخاطرات شغلی
گروه هدف: ورودی 90 پرستاری
زمان:10/9/93
مکان: سالن PHC سالن مرکز بهداشت شهدای انقلاب واقع در دروازه کازرون
 
14- کارگاه: سلامت جنسی
گروه هدف: دانشجویان دختر ورودی پرستاری و اتاق عمل 91و92
زمان: 16/2/94
مکان: دانشکده پرستاری حضرت زینب (س)
مدرس: خانم یزدانپناه
    
15- کارگاه: احیای قلبی - ریوی
گروه هدف: دانشجویان کارشناسی 91 پرستاری
زمان :17/2/94
مکان: دانشکده پرستاری حضرت زینب (س)
مدرس: آقای عطاری
 
16- کارگاه: حاکمیت بالینی و ایمنی بیمار
گروه هدف: دانشجویان کارشناسی 90پرستاری
زمان: 29/2/94
مکان: سالن PHC مرکز بهداشت انقلاب
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-12-11 14:33        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ