فلسفه ،چشم انداز و رسالت
    
فلسفه
دفتر توسعه دانشکده با مشارکت فعالانه و ایجاد روحیه همکاری در افراد، فضای مناسبی را برای رشد اساتید و دانشجویان فراهم می‌سازد.
 
چشم انداز
دفتر توسعه آموزش دانشكده با عنايت به ارزش‌ها و باورهاي آموزشي و پژوهشي تمايل دارد، در جهت كسب جايگاهي برتر در حيطه‌هاي آموزشي و پژوهشی در سطح ملي و منطقه اي گام برداشته و در سطح بين المللي کشوری بعنوان مرکزی فعال، پویا و خلاق در زمینه آموزش شناخته شویم.
 
رسالت
رسالت دفتر توسعه آموزش دانشکده پرستاری ایجاد شرایطی مطلوب برای ارتقاء سطوح کمی و کیفی آموزش گروههای مختلف در جهت توانمندسازی نیروهای انسانی و افزایش انگیزه در مدرسین و فراگیران از طریق سیاستگذاری، برنامه ریزی و نظارت موثر بر فرایندهای آموزشی، توسعه پژوهش در آموزش، نظارت و ارزشیابی و آموزش و توانمند سازی مدرسین و فراگیران با استفاده از فناوری های مناسب و نوین و فعالیت در حیطه ها و ابعاد مختلف آموزشی است.
 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-5-8 11:49        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ