فعالیتهای انجام شده
    


1-اجرای ارزشیابی درونی – طراحی دوره های آموزشی (Course plans ) وطرح درسLesson plan) )
2- تهیه ساختاربالینی
3-برگزاری کارگاههای فرآیندپرستاری
4-برگزاری آزمون OSCE  درواحدعملی فن پرستاری
5-فعالیت کمیته های علمی وتحقیقات دانشجوئی وتهیه مجلات مربوطه  توسط اساتید راهنما ودانشجویان علاقمند
            6- پایش سوالات آزمون تئوری (نهایی) ازطریق مشاوره با EDC  دانشگاه
            7-Revise  کردن پروسیجربوک (دفترچه دستورالعمل مهارتهای عملی – پرستاری)
            8-اجرای دو دوره آزمون پیشرفت تحصیلی دانشجویان سال آخرپرستاری وارائه
                بازخوردبه آنها
           9-تهیه گزارش عملکردهرنیمسال توسط هماهنگ کننده کارآموزیهای شیراز و ارائه به
             معاونت آموزشی دانشکده
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1390-6-22 10:14        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ