EDOدفتر توسعه آموزش
    
معرفی

نخبگان هر کشور مهمترین منابع آن کشور برای توسعه پایدار محسوب می شوند. اتخاذ رویکردی جامع، هدفدار و رسالت مدار جهت حمایت از نخبگان و استعدادهای درخشان ضروری است. برنامه ها و خدمات ویژه دانشجویان در صورتی میتوانند موجب برآورده کردن نیازهای دانشجویان و ارتقاء پیشرفت علمی آنان گردد که بتوانیم توانائی های بالقوه و ویژه دانشجویان را شناسایی و خدمات آموزشی را بر توانایی های آنان متمرکز نمائیم.
دفترپرورش استعدادهای دانشجویان جزئی از نظام آموزشی دانشکده است و سعی می کند با شناسایی دانشجویان با استعداد و کوشا به رشد خرد و حرفه ای شدن آنها کمک شود تا افراد مفیدی برای ارتقاء سلامت جامعه باشند. این دفتر باید در برنامه ریزی راهبردی دانشکده نقش موثرتری ایفا کند و کمک کند دانشجویان از همان ابتدا برای ارتقاء دانشکده خود برنامه ریزی و کار کنند.
 
شرح وظایف

شناسايي استعدادها و عملكردهاي درخشان و طبقه بندي آن به شيوه عملي از بین دانشجویان شاغل به تحصیل بر اساس دستورالعملهای مربوطه
تشکیل پرونده برای عملکردهای آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و هنری دانشجویان استعداد درخشان
معرفي دانشجويان برتر به دانشکده جهت شركت در المپيادهاي علمي
پيگيري فعاليتهاي مربوط به استعدادهاي درخشان دانشكده
ارائه خدمات مشاورهای در زمینههای مورد نیاز برای رشد و شکوفایی استعدادهای برتر
پيگيري نفرات اول و برتر فارغ التحصيل رشته هاي مختلف
تشكيل جلسات منظم با اعضاء كميته مشورتي دانشجويي
برگزاری کارگاه های آموزشی مورد نياز درخواستی دانشجويان استعداد درخشان
هدایت دانشجویان استعداد درخشان جهت استفاده از تسهیلات ویژه دانشجویان استعداد درخشان
ايجاد زمينه براي شكوفايي و باروري استعدادها و خلاقيت ها و تسهيل فعاليت هاي ايشان
استفاده از ظرفيت ها و توانمندي هاي دانشجويان مستعد در پيشبرد اهداف مديريتي، آموزشي، پژوهشي، فرهنگي، بهداشتي و درماني دانشکده
کمک به پرورش خلاقیت و گسترش نوآوری در قالب ابداعات، اختراعات، ایدههای برتر دانشجویی، کارآفرینی در دانشجویان صاحب استعدادهای درخشان
استفاده بهينه از توانايي دانشجويان استعداد درخشان در بخش هاي مختلف EDO
پيگيري تقاضا ها و نيازهاي دانشجويان استعداد درخشان
ارائه اخبار مربوط به فعاليت هاي كميته به روابط عمومي معاونت جهت درج در سايت معاونت آموزشي
برقراري ارتباط مستمر با مركز مطالعات و توسعه آموزش دانشكده و شركت در جلسات مربوط به استعدادهای درخشان
به روز رساني صفحه وب واحد استعداد درخشان
تهيه گزارش عملكرد دوره اي و كامل در برگيرنده تمام وظايف براي ارائه به مراجع ذيربط
همكاري با واحد استعداد درخشان EDC
 
 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-5-8 11:32        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ