اهداف و وظایف
    
 
اهداف
ماموریت دفتر توسعه آموزش علوم پزشکی به عنوان یکی از مجموعه های دانشکده پرستاری و مامایی ارتقای کمی و کیفی فرآیند آموزش مي باشد. دفتر توسعه آموزش با همكاري اعضاء هيات علمي و كارشناسان دانشکده و با استفاده از يافته‌هاي پژوهش‌هاي آموزشي درباره چگونگي بهبود كيفيت آموزشي و به كار بردن برنامه ريزي در نظام آموزشي، به بازانديشي، بازسازي و بازآفريني اين نظام مي پردازد.
از جمله مهمترین اهداف عبارتند از:
توسعه فلسفه های نوین در حیطه های آموزش پزشکی
توانمندسازی اعضاء هیأت علمی در حیطه آموزش علوم پزشکی منطبق بر استانداردهای موجود
تدوین و بازنگری برنامه های آموزشی براساس نیازهای جامعه
سازماندهی، هدایت، نظارت و انجام پژوهش های مرتبط با آموزش پزشکی
سازماندهی، هدایت، نظارت و اجرای سنجش دانشجویان و برنامه های آموزشی
 
این دفتر در راستای اهداف مرکز مطالعات و توسعه دانشکده علوم پزشکی اهداف خود را در حیطه های عملکردی زیر دنبال خواهد نمود: توسعه برنامه ریزی درسی و آموزشی (curriculum planning & development)، ارزشیابی (evaluation)، پژوهش در آموزش(research in education)، توانمندسازی اعضای هیئت علمی و کارکنان (faculty & staff development)، ارزیابی آزمون، استعدادهای درخشان (talented student) و جشنواره آموزشی کشوری شهید مطهری.
 
وظایف
فعالیت های دفتر توسعه آموزش دانشکده بر اساس سیاست های کلی دانشکده و هدف کلی ارتقاء امر مهم آموزش و بالا بردن سطح علم دانشجویان و دانش آموختگان برنامه ریزی و اجرا می گردد.
توانمند سازی اساتید محترم بر اساس انجام نیاز سنجی آموزشی فردی و گروهی با تاکید بر دانش و مهارت های مرتبط با فرآیند یاددهی یادگیری در قالب برنامه ریزی كارگاه ها، ژورنال کلابها، مشاوره های فردی، باز آموزیهای عملی
معرفی اعضای محترم هیات علمی با توجه به نیازهای آموزشی آنها برای شرکت در برنامه های توانمند سازی مرکز مطالعات و توسعه آموزش سایر دانشگاه ها
بهبود و بازنگري برنامه هاي آموزشي
مشاركت در تدوين و بازبيني برنامه‌هاي آموزشي براي راه اندازي رشته‌هاي جديد در دانشکده
نيازسنجي آموزشي و تجزيه و تحليل مشكلات آموزشي در سطح دانشكده
تدوين برنامه هاي آموزشي در سطوح مختلف ( طرح دوره "course plan " ، طرح درس" Lesson Plan " و راهنماي مطالعاتي" Study guide" دركليه دروس عملي، نظري و باليني و در تمام گروه هاي آموزشي)
نظارت بر کمیت وکیفیت طرحهاي درسی بارگزاري شده در گروههاي آموزشی تاكيد بر مطالب نو و ارائه بازخورد برنامه‌ريزى شده
پيگيري تنظيم، تدوين و انطباق برنامه هاي پيشنهادي جديد در رابطه با دروس دانشكده با توجه به شرايط و مقتضيات دانشكده و وظايف (task) آينده دانشجويان
مشاركت توسعه روش هاي نوين آموزش و تدريس در مهارتهاي باليني و مشاركت در برنامه ريزي و ايجاد تسهيلات لازم براي اجراي شيوه هاي نوين آموزشي( ……, Skill Lab )
تشویق و ترغیب و ارائه مشاوره به گروه های آموزشی دانشکده در جهت ایجاد تغییرات موثر در ارتقاء کیفیت فرآیند یاد دهی یادگیری همچون بکارگیری شیوه های نوین تدریس، ارزشیابی و انجام طرح های پژوهش در آموزش
تعيين نيازسنجي اولويت هاي پژوهش در آموزش و تهيه و تنظيم دوره اي فهرست آنها
هدايت پژوهش هاي دانشجويي در راستاي سياست هاي ارتقاء سلامت جامعه و تحول در آموزش پزشكي
پيگيري روند تصويب طرح هاي پژوهش در آموزش اعضاء هيات علمي و ارائه بازخورد به ايشان
مشاوره، مشارکت و همکاری در طراحی و اجرای طرح های توسعه ایی و پژوهش در آموزش از ایده پردازی تا ارزشیابی طرح (انجام مطالعات كاربردي در زمينه ارتقا و توسعه روشهاي نوين آموزش و ارزشيابي و موضوعات كاربردي در آموزش نظير تئوريهاي نوين يادگيري- مهارت هاي ارتباطي- نياز سنجي آموزشي و . . .)
انجام ارزشيابي ، ارزشيابي دانشجو از استاد( دروس تئوري و عملي)، همكار از همكار، ارزشيابي مدير گروه از استاد ، معاون آموزشي از همكار و ارائه بازخورد.
توسعه روش هاي نوين سنجش و ارزشيابي و ارائه مشاوره به اساتيد و گروه هاي آموزشي در اين مورد و برگزاري كارگاه هاي مرتبط (OSCE، DOPS، Minicex و ارزشيابي 360 درجه)
انجام اقدامات لازم براساس درخواست معاونت آموزشي دانشكده براي معرفي اساتيد و پژوهشگران نمونه( شامل جمع آوري و اخذ اطلاعات و مدارك مقتضي از منابع مربوط، بررسي، تعيين امتيازات و تهيه گزارش مطابق آيين نامه و مقررات).
مشاوره، مشارکت و همکاری با اعضای محترم هیات علمی، دانشجویان و گروه های آموزشی جهت تهیه و اجرای فرایندهای آموزشی حول محورهای تعیین شده جشنواره مطهری و چگونگی تدوین و ارسال طرح ها به جشنواره آموزشی شهید مطهری
حضور فعال دانشكده در جشنواره كشوري شهيد مطهري و ارائه دستاوردهاي دانشكده به جامعه دانشگاهي كشور در قالب برپائي غرفه در جشنواره
تجزیه و تحلیل کمی سوالات چهار گزینه اي با استفاده از نرم افزار تحلیل آزمون
ارائه بازخورد به اعضاي هيئت علمي درخصوص تحليل آزمون هاي مربوطه ايشان بطور محرمانه و درخواست از ایشان براي خود ارزشیابی بر اساس شاخص هایی که به آنان ارائه خواهد شد.
شناسايي استعدادها و عملكردهاي درخشان و طبقه بندي آن به شيوه عملي از بین دانشجویان شاغل به تحصیل بر اساس دستورالعملهای مربوطه
معرفي دانشجويان برتر جهت شركت در المپيادهاي علمي
استفاده از ظرفيت ها و توانمندي هاي دانشجويان مستعد در پيشبرد اهداف مديريتي، آموزشي، پژوهشي، فرهنگي، بهداشتي و درماني دانشکده
هدایت دانشجویان استعداد درخشان جهت استفاده از تسهیلات ویژه دانشجویان استعداد درخشان
برنامه ریزی و اجرای کارگاه هاي آموزشی مختلف بر اساس درخواست اساتید یا دانشجویان جهت ارتقاء فرایند یاددهی و یادگیری در زمینه های تدوین طرح درس، روش های نوین تدریس، انجام ارزشیابی، ارزیابی آزمون، طرح های تحقیقاتی با موضوعات نوآورانه و بدیع، استعداد های درخشان و تهیه محتواي پمفلت در این زمینه ها
گردآوری منابع و رفرانس‌‌های معتبر آموزش پزشکی به عنوان پشتوانه مطالعاتی در مجموعه کتابخانه
همكاري در تدوين و اجراي برنامه هاي عملياتي دانشكده در راستاي برنامه استراتژيك آموزشي دانشكده علوم پزشکی
برقراري ارتباط مستمر همکاری با مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشکده علوم پزشکی در زمینه های مختلف و ارائه گزارش عملکرد
شرکت فعال در جلسات شوراي آموزشی
برقراری ارتباط مستمر با دانشجویان مستعد و علاقه مند به مباحث آموزش پژشکی و درگیر کردن آنها در فعالیت های واحد
ارائه اخبار مربوط به فعاليت هاي دفتر به روابط عمومي معاونت جهت درج در سايت معاونت آموزشي و بروز رسانی آن
ارائه گزارش فعالیت های دفتر توسعه به معاونت آموزشی دانشکده
تهيه گزارش عملكرد دوره اي و كامل در برگيرنده تمام وظايف براي ارائه به مراجع ذيربط
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-5-8 11:47        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ