اسامی افراد جایگزین
    
ردیف
نام ونام خانوادگی
سمت
آدرس پست الکترونیکی
شماره تماس
جایگزین
1
محمد رضا فروتنی
ریاست
 
522240308
آقای خوشدلی
2
ذبیح ا... خوشدلی
معاون پشتیبانی
 
09177045987
آقای نجفی
3
محمدرضا فروتنی
معاون پژوهشی دانشکده
Larres@sums.ac.ir
522240308
آقای خوشدلی
4
مسعود نجفی
مسئول حسابداری
LarHesub@sums.ac.ir
522245009
آقای اکبری
5
زیورعبدا... پور
مسئول کتابخانه
LarLib1@sums.ac.ir
224711052- داخلی 232
خانم شیوخی
6
موهبت شیوخی
کتابدار
LarLib3@sums.ac.ir
522247110-داخلی 245
خانم عبدا... پور- خانم شکفته
7
زینت شکفته
کتابدار
Larlib2@sums.ac.ir
2247110داخلی 245
خانم شیوخی -خانم عبدا... پور
8
محمودعبدا... زاده
 مسئول خدمات آموزشی
Larkhdam @sums.ac.ir
522240307-داخلی211
خانم خوبانی
9
معصومه خوبانی
کارشناس آموزش
 
2240307-داخلی211
آقای عبدا... زاده
10
فروغ مظلومی
کارشناس امور دانشجویان
Laramdn@ sums.ac.ir
2245009- داخلی212
خانم عبدا... پور
11
طوبی توکلی
حقوق و دستمزد
Larrnurmali@sums.ac.ir
2240307-داخلی258
آقای یاسر اکبری
12
میتراجعفرنژاد
کارشناس آموزش
--
2241251
خانم مبارک
13
فرزانه جعفری نژادان
دبیرخانه
--
2245009- داخلی208
خانم مبارک
14
ایران مبارک
ماشین نویس
--
2245009- داخلی208
خانم جعفری نزادان- خانم جعفرنژاد
15
اسماعیل خشتکار
کارگزین
Larkarg@sums.ac.ir
09171839276
--
16
راضیه مهدوی فرد
کارشناس رایانه
Mahdavir@sums.ac.ir
2250339- داخلی252
اصغر کربلایی
17
کاوه کاووسی
کارپرداز
 
2247110-داخلی 244
آقای معمر
18
مجتبی صلح جو
کارشناس تربیت بدنی
 
2247110-داخلی253
خانم مظلومی
19
داوود فرخاری
متصدی اتوماسیون غذا وتکثیر
 
2247110-داخلی 206
آقای ابراهیمی
20
عنایت سلامی
خدمتگزاروتمیزکار
 
2247110-داخلی 206
آقای معمر
21
یاسراکبری
امین اموال
 
2247110-داخلی 249
خانم توکلی
 
 
 
ردیف
نام ونام خانوادگی
سمت
آدرس پست الکترونیکی
شماره تماس
جایگزین
23
ابراهیم کشوری
انباردار
 
 
آقای اکبری
24
صغری محمدی
ناظمه خوابگاه
 
 
 
25
  
 
 
 
26
صولت محرابی
ناظمه خوابگاه
 
 
خانم محمدی
27
احمد قنبری
تاسیسات
 
 
 
28
عباس قنبری
تاسیسات
 
 
 
29
مهدی اندی
تاسیسات
 
 
 
30
فضل ا... سودمند
تاسیسات
 
 
 
31
علی اصغرخداخواه
نگهبان
 
 
 
32
سهراب براهیمی
نگهبان
 
 
 
33
یونس دلیری
تلفنچی
 
 
 
34
صالح فرخاری
نگهبان
 
 
 
35
وحیدغفورنیا
نگهبان
 
 
 
36
 
 
 
 
 
37
رحیم روانشاد
راننده
 
 
 
39
یعقوب معمر
راننده
 
 
 
40
قاسم قنبری
مستخدم
 
 
 
41
مرضیه باقری
مستخدم
 
 
 
 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-6-15 11:18        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ