اعضاء کمیته طرح تکریم
    
 
 
 
 
سمت
 
 
 
 
نام ونام خانوادگی
 
 
 
 
 
 
 
ردیف
 
 
 
 رئیس کمیته
 محمد رضا فروتنی
 
 
 
 
1
 
 
معاون کمیته
ذبیح ا... خوشدلی 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
رابط طرح تکریم
 
زیور عبداله پور
 
 
3
 
 
 
بازرس طرح تکریم
فروغ مظلومی
 
 
 
4
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-6-15 10:44        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ