رياست دانشكده
    

                                                                                         
 
 نام و نام خانوادگی : جناب آقای روح اله کریمی

سمت : ریاست دانشکده پرستاری  و مامایی حضرت زینب (س)

مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد اقتصاد سلامت - دانشجوی دکترای مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

پست الکترونیکی :
karimi.57@gmail.com


 شرح وظایف:

نظارت بر اجراي وظائف آموزشي ، پژوهشي و اجرائي اعضاي هيئت علمي

ايجاد زمينه هاي مناسب براي پيشرفت تحصيلي و رشد استعدادهاي دانشجويان

هماهنگي در امور آموزشي ، پژوهشي ، اداري – مالي ، فرهنگي دانشكده

برآورد و پيشنهاد بودجه سالانه
 
 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-6-19 8:44        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ